Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

 • Orientarea către utilizator;
 • Angajamentul conducerii INS;
 • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
 • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
 • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
 • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
 • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
 • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
 • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

SDDS

Special Data Dissemination Standard (SDDS)

In accordance with the national Strategy for Development of Statistics Romania subscribed to the Special Data Dissemination Standard – (SDDS) in May 2005. SDDS is established by the International Monetary Fund (http://www.imf.org/) to guide member states, that have, or might seek to have access to the international capital markets in the dissemination of economic and financial data.
SDDS, in taking a comprehensive view of the dissemination of these data identifies four dimensions of data dissemination: the data (coverage, periodicity, and timeliness); access by the public; integrity of the disseminated data; quality of the disseminated data.

The IMF’s Dissemination Standards Bulletin Board – DSBB, presents the components of the SDDS concerning the meta-data, namely – the methodology, quality and accessibility, equality of data-users and thus emphasizes transparency in the compilation and dissemination of the official statistics. The responsibility for the accuracy of the metadata, including timely updates, and for the economic and financial data underlying the metadata rests with the subscriber.
The National Summary Data Page (NSDP) includes a wide range of macroeconomic indicators (data categories) related to the four sectors of the national economy – Real Sector, Fiscal Sector, Financial Sector, External Sector as well as for the Population.

In relation to the NSDP the SDDS requires the elaboration and maintenance of an Advance Release Calendar (ARC) that comprises provisional information concerning the timing of the data releases for a four months horizon.

Important!    
Redenomination of domestic currency

Starting 1 July 2005, the domestic currency leu (ROL), was subject to redenomination and 10,000 old lei, in circulation on that date, were exchanged for 1 new leu (RON). The existing banknotes and coins are legal tender until end-December 2006.

Starting 1 January 2007, the exchange shall be made only at the NBR branches carrying out payments and at the offices of the credit institutions authorised by the NBR Governor's. There is no time limit for exchanging ROL notes and coins for RON notes and coins.

Link to:

 1. Consumer Prices Indices
 2. IPC101A - Monthly average inflation rate by purchased categories of goods and services
 3. Consumer Price Index DB

 Press Release for ROMANIA's SDDS subscription