Revista Română de Statistică (engleză) nr.2/2018

Revista Română de Statistică (engleză) nr.2/2018
Teme statistice Publicatie: 
Revista Romana de Statistica

„Revista Română de Statistică” este, o publicaţie de specialitate din ţara noastră în domeniul teoriei şi practicii statistice. Cuprinde lucrări de cercetare ştiinţifică originale sau lucrări susţinute la conferinţe şi seminarii interne şi internaţionale, precum: metodologiile specifice de calcul, analize referitoare la sistemul cercetărilor statistice exhaustive sau parţiale (anchete, sondaje, etc.), probleme din domeniul teoriei statistico-matematice, al dezvoltării informaticii, opinii şi puncte de vedere ale specialiştilor, cadrelor didactice, cercetătorilor, ale utilizatorilor de date statistice. Publicaţie realizată de Direcţia de Comunicare.