Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Rapoarte de calitate - anchete statistice

Populatie
Raport privind calitatea datelor Recensamantului
populatiei si al locuintelor 2011
2011                  
Forta de munca
Raport de calitate al Anchetei Locurilor de Munca Vacante 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017      
Ancheta fortei de munca in gospodarii  2007 2008 2009   2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018
Ancheta fortei de munca in gospodarii - Activitatea individuala 2017                  
Organizarea muncii si tipologia programului de lucru 2004                  
Situatia pe piata muncii a emigrantilor si descendentilor directi 2008                  
Accesul tinerilor pe piata muncii 2009 2016                
Indicii costului fortei de munca 2008  2009  2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017
2018
Costul fortei de munca 2004  2008 2012 2016            
Venituri, castiguri, consum
Ancheta structurii castigurilor salariale 2006  2010  2014              
Ancheta asupra calitatii vietii 2007 2008                
Principalii indicatori economici europeni
Cifra de afaceri in servicii
2008/2009                  
Protectie sociala
ESSPROS Beneficiarii de pensii 2008  2009 2010 2011 2012          
ESSPROS Sistem central 2007  2008  2009 2010 2011 2012        
Reconcilierea vietii profesionale cu cea familiala 2005 2010 2018              
Tranzitia de la munca la pensionare  2006                
Ocuparea persoanelor cu dizabilitati                  
Sanatate, invatamant, cultura
Raport de calitate al Anchetei privind Educatia Adultilor AEDA 2008 2011 2016            
Raport de calitate privind Statistica Educatiei 2014                
Raport tehnic si metodologic al Anchetei Europene prin Interviu privind Sanatatea ASAN 2008                
Sanatatea si siguranta la locul de munca 2007                
Agricultura
Raport Metodologic National Recensamantul General Agricol 2010 2010                
Raport de calitate privind statistica productiei vegetale 2011                
Raport de calitate privind statistica efectivelor de animale si a carnii 2011                
Ancheta structurala in agricultura 2013                
Statistica intreprinderilor
Ancheta formarii profesionale in intreprinderi - FORPRO 2005 2015              
Ancheta privind utilizarea TIC în intreprinderi
2009                
Statistica filialelor intreprinderilor straine in Romania 2007                
Statistica filialelor intreprinderilor romanesti in strainatate 2007                
Ancheta structurala in intrepinderi 2007                
Constructii, locuinte
Principalii indicatori economici europeni
Productia in constructii
2007                
Principalii indicatori economici europeni Autorizatiile de construire 2011                
Comert international
Statistica comertului international 2007                
Transport
Transport rutier de marfuri 2013                
Transport rutier de pasageri 2013                
Cercetare, dezvoltare, inovare
Ancheta privind accesul populatiei la tehnologia informatiei si comunicatiilor 2006 2007 2008 2009          
Statistica activitatii de inovare 2004  2006  2008 2010          
Activitatea de cercetare-dezvoltare în sectorul de performanta privat non-profit 2007                
Creditele bugetare alocate activitatii de cercetare-dezvoltare 2007                
Activitatea de cercetare-dezvoltare în sectorul de performanta întreprinderi 2007                
Activitatea de cercetare-dezvoltare în sectorul de performanta guvernamental 2007                
Activitatea de cercetare-dezvoltare în sectorul de performanta învatamânt superior 2007                

 


Ultima actualizare: 8 ianuarie 2020