Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Publicatii statistice Ianuarie 2015

Nr.crt.   Data aparitiei
1 Buletinul statistic de preturi nr.11/2014 14 ianuarie
2 Buletinul statistic de comert international nr.10/2014 19 ianuarie
3 Indicii valorii unitare in comertul international 1.01-30.09/2014 19 ianuarie
4 Buletinul statistic de industrie nr.11/2014 22 ianuarie
5 Buletinul statistic lunar nr.11/2014 22 ianuarie
6 Sinteza principalilor indicatori economico-sociali nr.11/2014 23 ianuarie
7 Revista Romana de Statistica - Supliment nr.1/ 2015 26 ianuarie
8 Buletinul statistic lunar al judetelor nr.11/2014 29 ianuarie
9 Forta de munca in Romania: Ocupare si somaj in trim. III/ 2014 (romana)  29 ianuarie
10 Seria statistica de intreprinderi -  Fondul de pensii private 30 ianuarie
11 Seria statistica de intreprinderi - Societatea informationala 30 ianuarie

 

 

 


Ultima actualizare: 23 decembrie 2014