Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

 • Orientarea către utilizator;
 • Angajamentul conducerii INS;
 • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
 • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
 • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
 • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
 • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
 • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
 • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Programul Operational Capacitate Administrativa

Romania durabila - Dezvoltarea cadrului strategic si institutional pentru implementarea Strategiei Nationale pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei 2030

 

 

 • Secretariatul General al Guvernului prin Departamentul pentru dezvoltare durabilă și Direcția pentru strategii guvernamentale implementează, în parteneriat cu Institutul Național de Statistică și Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia, proiectul cu aplicare națională: „România Durabilă - Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”. Scopul și rezultatele proiectului, precum și responsabilitățile Institutului Național de Statistică sunt detaliate aici
 • Stadiul implementarii proiectului POCA, cod SIPOCA/MySMIS nr.613/127545 - " Romania durabila - Dezvoltarea cadrului strategic si institutional pentru implementarea Strategiei Nationale pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei 2030" - 31 iulie - 31 decembrie 2019. Citeste mai departe

 

 

 

Ultima actualizare: 17 ianuarie 2020