Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Oportunități de angajare

- Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante din cadrul Direcției Județene de Statistică Cluj - relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 021 3177782. Anunț publicat în data de 2 septembrie 2019
- Formular de inscriere
- Declaratie pe propria raspundere conform OUG nr.57/2019
- Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă din cadrul Direcției Județene de Statistică Cluj ce va avea loc în data de 07.10.2019 - proba scrisa
- Rezultatul probei scrisei la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă din cadrul Direcției Județene de Statistică Cluj din data de 07.10.2019 - publicat la ora 14.40
- Rezultatul contestației la proba scrisă susținută în data de 07.10.2019 la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct din cadrul DJS Cluj. Publicat la ora 10.30
- Rezultatul probei interviu susținută în data de 10.10.2019 la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct din cadrul DJS Cluj. Publicat la ora 16.10
- Rezultatele finale obținute de candidat la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct din cadrul DJS Cluj

 

- Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuţie vacante din cadrul Institutului Naţional de Statistică - relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 021 3177782. Anunț publicat în data de 2 septembrie 2019
- Formular de inscriere
- Declaratie pe propria raspundere conform OUG nr.57/2019
- Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul INS ce va avea loc în data de 07.10.2019 – proba scrisă
- Rezultatele obținute de candidați la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier debutant la INS - proba scrisă. Publicat la ora 14.40
- Rezultatele obținute de candidați la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier debutant la INS - proba interviu. Publicat la ora 10.30
- Rezultatele finale obținute de candidați la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier debutant la INS


Ultima actualizare: 14 octombrie 2019