Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Oportunități de angajare

Anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante din cadrul Institutului National de Statistica - relatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon: 021 3177782. Anunt publicat in data de 15 ianuarie 2019

- Formular inscriere la concurs

- Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul I.N.S. ce va avea loc în data de 20.02.2019. Publicat astazi, 11 februarie 2019, ora 15.00

Anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante din cadrul Institutului Naţional de Statistică - relatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon: 021 3177782. Anunt publicat in data de 18 decembrie 2018

- Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul I.N.S. ce va avea loc în data de 22.01.2019. Publicat astazi, 14 ianuarie 2019, ora 10.30

- Rezultatele obținute de candidati in urma desfasurarii probei scrise din data de 22.01.2019 la concursul de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul I.N.S. Publicat astazi, 23 ianuarie 2019

-Rezultatele obținute de candidaţi în urma desfăşurării probei interviului din data de 28.01.2019 la concursul de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul I.N.S. Publicat in data de 29 ianuarie 2019

-Rezultatele finale obținute de candidaţii înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul I.N.S. Publicat in data de 31 ianuarie 2019


Ultima actualizare: 11 februarie 2019