Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Oportunități de angajare

Anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unor funcții publice de execuţie vacante din cadrul Institutului National de Statistica - relații la telefon: 021 3177782
Formular inscriere la concurs - publicat in data de 19 septembrie 2018
- Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru funcții publice de execuţie vacante din cadrul INS ce va avea loc în data de 22.10.2018 - publicat in data de 15 octombrie 2018
Anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea  unor funcții publice de execuţie vacante din cadrul Institutului National de Statistica
Formular inscriere la concurs - publicat in data de 31 august 2018
- Rezultatele finale obtinute de candidati in urma desfasurarii concursului de recrutare pentru functii publice de executie vacante din data de 03.10.2018, proba scrisa si din data 09.10.2018, interviul - publicat in data de 11 octombrie 2018, ora 14
- Rezultat interviu comisia 1 la concursul de recrutare pentru funcțiile publice de execuţie vacante din cadrul INS ce a avut loc în data de 9.10.2018 - publicat in data de 9 octombrie 2018, ora 16
- Rezultat interviu comisiile 2 si 3 la concursul de recrutare pentru funcțiile publice de execuţie vacante din cadrul INS ce a avut loc în data de 9.10.2018 - publicat in data de 9 octombrie 2018, ora 16
- Rezultat interviu comisia 4 la concursul de recrutare pentru funcțiile publice de execuţie vacante din cadrul INS ce a avut loc în data de 9.10.2018 - publicat in data de 9 octombrie 2018, ora 16
- Rezultatul contestatiei la proba scrisa - concursul de recrutare pentru funcțiile publice de execuţie vacante din cadrul INS ce a avut loc în data de 03.10.2018 - publicat in data de 5 octombrie 2018, ora 13.30
- Rezultat proba scrisa comisia 1 la concursul de recrutare pentru funcțiile publice de execuţie vacante din cadrul INS ce a avut loc în data de 03.10.2018 - publicat in data de 4 octombrie 2018, ora 11
- Rezultat proba scrisa comisiile 2 si 3 la concursul de recrutare pentru funcțiile publice de execuţie vacante din cadrul INS ce a avut loc în data de 03.10.2018 - publicat in data de 4 octombrie 2018, ora 11
- Rezultat proba scrisa comisia 4 la concursul de recrutare pentru funcțiile publice de execuţie vacante din cadrul INS ce a avut loc în data de 03.10.2018 - publicat in data de 4 octombrie 2018, ora 11
- Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru funcții publice de execuţie vacante din cadrul INS ce va avea loc în data de 03.10.2018 - publicat in data de 26 septembrie 2018

Ultima actualizare:17 octombrie 2018