Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Masa rotundă "Evoluţii demografice în contextul dezvoltării economico-sociale a României"

Miercuri, 23 Mai, 2018 - 10:00
Institutul Naţional de Statistică

Bulevardul Libertății 16, București 030167, Romania

Miercuri, 23 mai, Institutul Naţional de Statistică a găzduit masa rotundă "Evoluţii demografice în contextul dezvoltării economico-sociale a României", la care au participat cei mai importanţi specialişti în domeniul demografiei.

Prof. univ. dr. Vasile Gheţău (Centrul de cercetări demografice "Vasile Trebici"), prof. univ. dr. Traian Rotariu (Universitatea "Babeș Bolyai"), prof. univ. dr. Dumitru Sandu (Universitatea București), prof. univ. dr. Tudorel Andrei (Institutul Naţional de Statistică), dr. Silvia Pisică (Institutul Naţional de Statistică) şi istoricul Hary Culer (Federația Comunităților Evreiești din România) au dezbătut diverse probleme ale demografiei româneşti, referindu-se şi la istoria cercetărilor demografice din România. Invitaţi speciali au fost prof. univ. dr. Mihai Retegan (fiul unuia dintre cei mai de seamă cercetători în domeniul demografiei, George Retegan) şi prof. univ. dr. Constantin Anghelache.

Cu această ocazie, a fost lansată şi o secţiune specială a site-ului Revistei Române de Statistică dedicată personalităţilor statisticii româneşti (click aici).

demografie, România, 2018