Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

 • Orientarea către utilizator;
 • Angajamentul conducerii INS;
 • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
 • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
 • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
 • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
 • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
 • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
 • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

INS-microdate pentru cercetare științifică

INS-microdate pentru cercetare stiintifica
 

Microdatele reprezinta date confidentiale anonimizate privind unitatile statistice individuale.

Cadrul legal european si national actual, privind accesul la microdate anonimizate disponibile, numai in scopuri de cercetare stiintifica:
- Regulamentul Comisiei nr. 557/2013/CE privind accesul la date confidentiale pentru scopuri de cercetare stiintifica;
- Ghidul de aplicare al Regulamentului (CE) 557/2013 - anexe in limba romana
- Regulamentul (CE) nr.223/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/759 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2015;
- Regulamentul (UE) nr.679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
- Legea nr. 226 / 5 iunie 2009 privind organizarea si functionarea statisticii oficiale in Romania cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 190 / 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

 

Contractul standard de acces la microdate – Model - Anexe la contract

 

Conditiile specifice prin care pot fi obtinute microdatele va sunt prezentate mai jos in acest document.

Cine poate accesa?
Datorita caracterului confidential al microdatelor, accesul direct la date anonimizate este oferit doar pentru proiecte de cercetare stiintifica conform legisaltiei europene si nationale in domeniu, prin intermediul unui contract de acces (a se vedea mai jos modelul de contract standard).
Accesul este, in principiu, limitat la universitati, institute de cercetare, institute nationale statistice, bancile centrale din interiorul UE si din tarile din zona euro precum si la Banca Centrala Europeana.

Va rugam sa retineti faptul ca persoanelor individuale nu li se poate acorda acces direct la microdate.

Punct de contact pentru setul de microdate pentru INS Romania este: datestat@insse.ro

Pentru setul de microdate, pentru toate cele 27 de State Membre ale UE punctul de contact este: estatmicrodata-access@ec.europa.eu

Mai multe informatii generale sunt disponibile pe site-ul web al Eurostat.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/overview

Cum se depune o cerere de acces?
Daca organizatia dumneavoastra este un institut de cercetare stiintifica acreditat, atunci o cerere oficiala de acces trebuie sa fie facuta catre INS prin e-mail trimis la datestat@insse.ro, care trebuie sa contina urmatoarele informatii:

1. Detalii despre organizatia/institutia dumneavoastra. Va rugam sa inaintati impreuna cu cererea de acces o descriere succinta a cercetarii stiintifice si a activitatii institutului dumneavoastra, precum si dovada ca institutul este acreditat in conformitate cu Legislatia nationala sau comunitara dupa caz sau conform legislatiei unui stat membru al UE.

2. Numele si adresa oficiale organizatiei/institutiei dumneavoastra si ale persoanelor care vor fi trecute in Contractul de acces la microdate. In cazul unui Consortiu, va rugam sa precizati numele si adresa tuturor partenerilor oficiali, implicati in proiectul de cercetare.

3. Cine va reprezenta organizatia/institutia dumneavoastra pentru acest contract, si anume cine va semna contractul (numele si titlul complet, responsabilitati, adresa, telefon, fax si e-mail.).

In caz unui contract cu un Consortiu, va rugam sa specificati pentru fiecare partener numele si titlul reprezentantului si posibilitatea/eventualitatea de a semna contractul.
NB: in mod normal, INS sugereaza ca persoana care semneaza sa fie rectorul universitatii sau directorul institutului de cercetare, astfel incat toti din consortiu sa poate accesa datele, si nu numai cel care face solicitarea sau cel care semneaza; dar acest lucru depinde, desigur, de organizarea interna a universitatii/institutului sau a Consortiului. Cu alte cuvinte, INS sugereaza ca ar trebui sa fie o persoana care poate reprezenta pe toti cei care vor utiliza datele in ansamblu.

4. Cine va fi persoana responsabila de gestionarea contractului din organizatia/institutia dumneavoastra (nume, prenume, adresa, telefon, fax si e-mail.). In cazul unui contract cu un Consortiu, ar trebui sa fie cineva numit in calitate de coordonator de Consortiu pentru contractul cu INS.

5. Cine va fi persoana responsabila cu gestionarea datelor si alte aspecte tehnice din organizatia/institutia dumneavoastra (numele complet, adresa, telefon, fax si e-mail). In cazul unui Consortiu, ar trebui sa fie cineva numit in calitate de coordonator de Consortiu pentru contractul cu INS.

6. O descriere a tuturor proiectelor de cercetare planificate in prezent: titlu si descriere pentru fiecare proiect, inclusiv detalii privind metodologia care trebuie aplicata, obiectivul, variabilele care vor fi utilizate, ce tip de analiza este prevazuta sa se desfasoare asupra datelor si o descriere aproximativa pentru rezultatele asteptate este de asemenea, necesara.  

7. O copie a contractului de baza cu o alta institutie din Romania sau UE sau o Directie Generala din cadrul Comisiei Europene, privind proiectul de cercetare stiintifica daca este cazul.

INS doreste sa sublinieze faptul ca:

 1. In conformitate cu Legea nr. 226/2009 privind organizarea si functionarea statisticii oficiale in Romania, republicata, cap.IX si X, este permis accesul la microdate doar proiectelor de cercetare desfasurate in numele unei organizatii acreditata pentru cercetare stiintifica, si exclusiv pentru personalul acestuia, care semneaza un contract cu INS. Cereri de modificare se fac de catre beneficiar inainte de expirarea contractului prin intermediul unui amendament la contract.
 2. sunt strict interzise realizarea de copii ale setului de microdate furnizat de INS.
 3. managerul tehnic al beneficiarului trebuie sa se asigure personal ca fiecare cercetator individual care va lucra cu microdatele a semnat o Declaratie de confidentialitate promitand ca el/ea va respecta toate prevederile stipulate in contract.
 4. beneficiarul trebuie sa ia toate masurile necesare de reglementare, administrative, tehnice si organizatorice pentru a se asigura ca microdatele (sau parti ale acestora) nu sunt distribuite catre terti, si ca nu va fi nicio incercare de a identifica, prin orice mijloace, o unitate individuala statistica. In special, utilizatorilor setului de microdate nu le va fi permis sa coreleze cu alte seturi de date din alte surse, fara a solicita in scris consimtamantul INS.
 5. nu va fi posibil sa se acorde accesul la setul de microdate pentru o persoana dintr-o alta institutie, chiar daca aceasta persoana este in acelasi proiect de cercetare stiintifica ca membru si chiar daca aceasta persoana ar consulta microdatele la sediul beneficiarului.
 6. beneficiarul este obligat sa transmita la INS o copie a tuturor rapoartelor (inclusiv cele nepublicate/lucrari ...) care au fost produse folosind microdatele solicitate INS.

 

Unde trebuie sa adresati cererea dvs de microdate?

Va rugam sa trimiteti cererea dvs. (si/sau intrebari suplimentare) la urmatoarea adresa de e-mail: datestat@insse.ro

Cat timp dureaza pana obtineti microdatele?
Perioada de timp intre momentul primirii unei cereri de acces si livrarea finala a microdatelor catre contractant pe CD-Rom este in medie de 8 saptamani. Acest interval de timp include analiza cerintei de date, intocmirea contractului, pregatirea microdatelor si metadatelor aferente.

 

 


 Ultima actualizare: 17 februarie 2020