Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie