Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Închiriere săli

 


Sala Amfiteatru Sala Albastră Hol expozițional
Sala amfiteatru Sala amfiteatru Sala amfiteatru
Sală de conferințe de capacitate mare Sală de conferință cu sistem de traducere Hol pentru cockteil-uri, expozitii, vernisaje, receptii
Începând cu 2950 lei/4 ore Începând cu 650 lei/4 ore Începând cu 2150 lei/4 ore
250 locuri 75 locuri 600 mp
Sonorizare, videoproiector, ecran electric de proiectie, microfoane mobile, tv/dvd player/video, retroproiector, flip-chart, wireless Sistem de traducere simultana, sonorizare, videoproiector, ecran electric de proiectie, microfoane mobile, tv/dvd player/video, retroproiector, flip-chart, wireless Garderobă
Detalii complete Detalii complete Detalii complete
Arhivă documentaţie de inchiriere

Ultima actualizare: 23 iulie 2019