Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Explicatii privind OG29/2013

"Conform Regulamentul Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 (SEC2010) precum  şi a recomandărilor din Manualul de Deficit şi Datorie al EUROSTAT, în vederea calculării deficitului şi datoriei guvernamentale, conform cerinţelor Tratatului de la Maastricht, pe lângă instituţiile publice, în sectorul Administraţiei Publice se includ şi societăţile cu capital integral, sau majoritar, de stat care nu-şi pot acoperi cel puţin 50% din cheltuieli prin veniturile obţinute din vânzarea producţiei lor, diferenţa fiind acoperită din resurse bugetare.

Pe baza criteriului de 50%, se face distincţia dacă o unitate este producător de piaţă sau non-piaţă. Aplicarea acestui criteriu presupune o analiză detaliată a vânzărilor (veniturilor) şi a costurilor de producţie (cheltuielilor).

Vânzările, conform SEC2010, acoperă toate încasările rezultate din vânzarea produselor, excluzând impozitele pe produse, dar incluzând toate vărsămintele efectuate de către administraţiile publice sau de către instituţiile Uniunii Europene.

La calcularea veniturilor, pentru aplicarea criteriului de 50%,  este   luată în considerare cifra de afaceri netă din care se elimină veniturile din subvenţiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete.  

  Conform SEC2010 şi a Manualului de Deficit şi Datorie, costurile de producţie sunt calculate luând în considerare următoarele elemente din contul de profit şi pierdere: 
-    cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile; 
-    alte cheltuieli externe (cu energie şi apă); 
-    cheltuieli cu personalul; 
-    cheltuieli privind prestaţiile externe;
-    dobânzile nete."

 
Data publicarii: 03 Septembrie 2013