Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Delegaţie slovacă, în vizită la INS

Stiri INS
La mijlocul lunii iunie, vicepreşedintele Institutului Naţional de Statistică din Slovacia, Frantisek Bernadic, s-a aflat într-o scurtă vizită în România.

La mijlocul lunii iunie, vicepreşedintele Institutului Naţional de Statistică din Slovacia, Frantisek Bernadic, s-a aflat într-o scurtă vizită în România. Oficialul slovac s-a întâlnit cu preşedintele INS România, Tudorel Andrei, în cadrul discuţiilor fiind abordat şi subiectul preluării preşedinţiei Grupului de Lucru pentru Statistică, din cadrul Consiliului UE. INS România va conduce acest Grup în perioada ianuarie-iunie 2019.

În cadrul vizitei în România, Frantisek Bernadic a fost însoţit de doamna Katarina Vachalkova, director al Departamentului de Afaceri Europene în cadrul INS Slovacia. Cei doi oficiali slovaci au susţinut o scurtă sesiune de pregătire pentru personalul INS România, în vederea preluării preşedinţiei Grupului pentru Statistică. Frantisek Bernadic şi Katarina Vachalkova au explicat care sunt mecanismele de lucru în cadrul Grupului, cum decurg negocierile în cadrul Trioului (Grup - Parlament European - Comisia Europeană) şi au oferit exemple de bună practică.

Frantisek Bernadic, vizită la INS