Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Declaratii de avere

 

Declaratii de interese si avere
Conducerea INS - anul 2018 Personal INS - anul 2018
Conducerea INS - anul 2017 Personal INS - anul 2017
Conducerea INS - anul 2016 Personal INS - anul 2016
Conducerea INS - anul 2015 Personal INS - anul 2015
Conducerea INS - anul 2014 Personal INS - anul 2014
Conducerea INS - anul 2013 Personal INS - anul 2013
Conducerea INS - anul 2012 Personal INS - anul 2012
Personal plecat

 

Tudorel Andrei
Presedinte
Declaratia de interese Declaratia de avere
Iagar Elena Mihaela
Vicepresedinte
Declaratia de interese Declaratia de avere
Gered Beatrix
Vicepresedinte
Declaratia de interese Declaratia de avere
Chivu Marian
Vicepresedinte
Declaratia de interese Declaratia de avere
Profiroiu George Razvan
Secretar General
Declaratia de interese Declaratia de avere
Ciuchea Adriana
Director General
Declaratia de interese Declaratia de avere
Pisica Silvia
Director General
Declaratia de interese Declaratia de avere
Gheorghe Florentina Viorica
Director General
Declaratia de interese Declaratia de avere
Sinigaglia Lucia Cecilia
Director General
Declaratia de interese Declaratia de avere
Chiran Vitty Cristian
Director General
Declaratia de interese Declaratia de avere
Sgardea Florinel Marian
Director General
Declaratia de interese Declaratia de avere

 

 

 


Ultima actualizare:17 octombrie 2018