Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

 • Orientarea către utilizator;
 • Angajamentul conducerii INS;
 • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
 • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
 • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
 • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
 • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
 • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
 • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Contact

1. INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

2. Relatii cu Presa - Directia de Comunicare

 • Telefon centrala: 021.318.18.24; interior 2286
 • Persoana de contact: Ileana Stroia
 • Adresa de Email: biroupresa@insse.ro

3. Program de functionare al INS

 • Luni - Joi: 8:00 - 16:30
 • Vineri: 8:00 - 14:00

4. Program de audiente al conducerii INS

Nr. Crt. Nume si prenume Ziua de audienta Ora
1 Presedinte Tudorel ANDREI Joi 16.00 – 17.00
2 Vicepresedinte Marian CHIVU Miercuri 16.00 – 17.00
3 Vicepresedinte Elena Mihaela IAGAR Marti 16.00 – 17.00
4 Vicepresedinte Beatrix GERED Miercuri 16.00 – 17.00
5 Secretar General Florinel Marian SGARDEA Vineri 9.00 – 11.00

5. Petitii - Directia de comunicare

6. Informatii in baza Legii 544/2001 privind accesul la informatii de interes public, republicata

7. Purtator de cuvant INS

 • Telefon mobil: +4074 123 98 04
 • Telefon centrala: 021.318.18.24; interior 2286
 • Persoana de contact: Vladimir Alexandrescu
 • Adresa de Email: vladimir.alexandrescu@insse.ro

8. Responsabil cu protectia datelor

 • Telefon direct: +4021 318 18 47
 • Adresa de Email: dpo@insse.ro

9. Programul cu publicul al Bibliotecii INS

 • Luni - Joi: 9:00 - 16:00
 • Vineri: 9:00 - 13:30
 • Telefon: +40 021 318 18 24 int. 2166
 • Adresa de Email: biblioteca@insse.ro

10. Newsletter INS

11. Inchiriere spații INS

 • Adresa bd Libertatii nr. 16, sector 5, 050706, București
 • Telefon: +40 021 318 18 24 int. 1192
 •  +40 021 318 18 18
 • Fax: +4021.318.18.33
 • +4021.312.48.75
 • +4021.318.18.51
 • +40722410692
 • E-mail:conferinte@insse.ro
 • Persoană de contact: Adriana Dăițeanu

Ultima actualizare: 20 Septembrie 2019