Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Conferinta Use of R in Official Statistics

Anunturi
Conferinta Use of R in Official Statistics

În perioada  20-21 mai 2019, sub egida Președinției României la Consiliul UE, s-a desfășurat  în cadrul Institutului Național de Statistică cea de-a șaptea conferință internațională  ”Use of R in Official Statistics”. 

Scopul conferinței a fost acela de a oferi un forum public în care cercetătorii din mediul academic și din institutele de statistică pe care  le reprezintă să facă schimb de idei și să discute evoluția software-ului utilizat în mod obișnuit în economia și statisticile aplicate.

 

În ultimele două decenii, R a devenit „lingua franca” pentru statisticieni, metodologi și cercetători de date din întreaga lume. Motivele pentru care R este din ce în ce mai abordat sunt clare: există o comunitate activă de utilizatori la nivel mondial, există un sprijin larg din partea industriei și combină o mare cantitate de funcționalități pentru pregătirea datelor, metodologia, vizualizarea și dezvoltarea aplicațiilor.

În cele din urmă, R este un produs software gratuit (open source), ceea ce îl face un mediu ideal pentru partajarea, colaborarea și industrializarea statisticilor oficiale.

 

Conferința a constat într-o sesiune de tutoriale de o zi și o conferință științifică de o zi.