Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Conferinţa uRos2018

Miercuri, 12 Septembrie, 2018 - 09:00 to Vineri, 14 Septembrie, 2018 - 18:00
Biroul Central de Statistică din Haga

Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag, Netherlands

A șasea conferință privind utilizarea R în statisticile oficiale (uRos2018) va avea loc între 12 și 14 septembrie 2018 la Biroul Central de Statistică din Haga.

Programul conferinței va fi organizat astfel: o sesiune de tutoriale  de o zi și o conferință științifică pe parcursul a două zile. Conferința uRos2018 va fi precedată de un workshop de două zile în care vor fi dezvoltate aplicații pentru statisticile oficiale.

Colegii care doresc să participe la Conferinţa uRos 2018 îşi pot înscrie lucrările pe website-ul conferinţei (https://www.aanmelder.nl/uros2018).  Mai multe informații pot fi găsite atât pe  website-ul conferinței, cât și pe pagina unconfUROS github (click aici).

Conferința uRos2018 va fi organizată la Biroul Central de Statistică din Haga, în colaborare cu Institutul Național de Statistică România, Oficiul Austriac de Statistică, Universitatea București și Universitatea Ecologică din București.

uRos2018