Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

 • Orientarea către utilizator;
 • Angajamentul conducerii INS;
 • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
 • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
 • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
 • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
 • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
 • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
 • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Conferinţa DGINS 2018, la Bucureşti

Stiri INS
Conferinţa DGINS 2018, la Bucureşti

România va găzdui în acest an unul dintre cele mai importante evenimente ale statisticii europene, Conferinţa Directorilor Gene­rali ai Institutelor Naţionale de Statistică (DGINS).

Evenimentul se va desfăşura la Bucureşti în perioada 10-12 octombrie 2018.

Conferinţa DGINS se desfăşoară anual într-una dintre ţările care fac parte din Sistemul Statistic European, iar printre participanţi se numără  conducătorii institutelor naţionale de statistică din Europa, reprezentanţi ai EUROSTAT, ai Comisiei Europene, ai Comisiei Economice ONU pentru Europa, ai Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare etc. Lucrările conferinţei sunt prezidate de preşedintele institutului ţării gazdă.

În cadrul lucrărilor Conferinţei DGINS se discută subiecte legate de implementarea programelor statistice europene, de metodele şi procesele de elaborare ale statisticilor comunitare.

Conform unui document adoptat în anul 2000, obiectivele specifice al Conferinţei DGINS sunt:

 • organizarea şi gestionarea activităţii Sistemului Statistic European (SSE);
 • identificarea şi  discutarea viitoarelor cerinţe de date pentru statistică într-un context strategic;
 • urmărirea obiectivelor prioritare  precum şi planul ce urmăreşte îndeplinirea acestora;
 • prezentarea sistemului statistic  naţional.

Prima Conferinţă DGINS s-a des­­­f­ă­şurat în anul 1953 la Luxemburg.

DGINS 2018, Bucureşti, INS