Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Coeficientul de crestere a castigurilor salariale medii nete pe economie, conform legii 112/1995

Coeficientul de crestere a castigurilor salariale medii nete pe economie, conform legii 112/1995
 
Coeficientul de crestere a castigurilor salariale medii nete pe economie, conform legii 112/1995, in luna decembrie 2015
Coeficientul de crestere a castigurilor salariale medii nete pe economie, conform legii 112/1995, in luna iunie 2015
Coeficientul de crestere a castigurilor salariale medii nete pe economie, conform legii 112/1995, in luna martie 2015

 

Arhiva - Legea 112 2007 - 2014
  2014 legea 112.rar                             
2013 legea 112.rar                             
2012 legea 112.rar
2011 legea 112.rar
2010 legea 112.rar
2009 legea 112.rar
2008 legea 112.rar
2007 legea 112.rar

 


Ultima actualizare: 17 februarie 2016