Capacitatea de cazare turistică existentă la 31 iulie 2017 (CD-ROM)

Capacitatea de cazare turistică existentă la 31 iulie 2017 (CD-ROM)
Teme statistice Publicatie: 
Turism

Publicaţia prezintă indicatori specifici capacităţii de cazare turistică, şi anume: numărul de structuri de cazare turistică, pe tipuri de structuri şi categorii de confort, numărul de camere şi locuri-pat existente în structurile de cazare turistică, pe zone turistice, pe judeţe şi pe regiuni de dezvoltare şi pe forme de proprietate.