Buletin statistic de preţuri nr.5/2018

Buletin statistic de preţuri nr.5/2018
Teme statistice Publicatie: 
Publicatii de sinteza

Publicaţia prezintă, lunar, evoluţia ratei inflaţiei, indicele preţurilor de consum pe total, mărfuri alimentare, nealimentare şi servicii, indicii armonizaţi ai preţurilor de consum pe grupe de mărfuri şi servicii, conform clasificării COICOP; indicii preţurilor producţiei industriale pe total, piaţa internă şi piaţa externă pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 şi marile grupe industriale; indicii preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) pe activităţi (clase) CAEN Rev.2; indicii preţurilor principalelor produse agricole, preţurile medii şi indicii preţurilor produselor vândute în pieţele agroalimentare din municipiile reşedinţă de judeţ, indicii de cost în construcţii pe categorii de obiecte şi elemente de structură; indicii preţurilor proprietăţilor rezidenţiale; indicii preţurilor producţiei pentru servicii.