Buletin statistic de industrie nr.2/2018

Buletin statistic de industrie nr.2/2018
Teme statistice Publicatie: 
Statistica intreprinderilor

Buletinul oferă utilizatorilor date referitoare la indicii producţiei industriale, productivităţii muncii în industrie şi ai preţurilor producţiei industriale, indicii valorici ai cifrei de afaceri şi ai comenzilor noi din industrie, producţia de lapte şi produse lactate, efectivul salariaţilor şi câştigurile salariale medii nominale din industrie, exporturile şi importurile de produse industriale, pe activităţi ale economiei naţionale. Publicaţia cuprinde şi date statistice privind principalele resurse de energie primară, balanţa energiei electrice, resursele de combustibili solizi, balanţa prelucrării ţiţeiului, consumul de combustibili pentru producerea energiei electrice în termocentrale şi stocurile de combustibili existente în termocentrale.