Buletin informativ (conform Legii 544/2001)

Nr. crt. 

 
1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică
2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Statistică
3. Proiecte de acte normative iniţiate de Institutul Naţional de Statistică
4. Lista acquis-ului communautaire în domeniul statisticii
5. Structura organizatorică a Institutului Naţional de Statistică
6. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: telefoane, faxuri, adrese de email cabinet presedinte, biroul de presa, diseminare
7. Coordonatele de contact ale conducerii instituţiei, respectiv: programul de audienţă, telefoanele de contact şi adresele de email pentru preşedintele,
vicepreşedinţii cu atribuţiile aferente şi secretarul general ai Institutului Naţional de Statistică
8. Coordonatele de contact ale direcţiilor din Institutul Naţional de Statistică
9. Coordonatele de contact ale direcţiilor teritoriale de statistică
10. Programele anuale ale cercetărilor statistice
11. Programele multianuale ale cercetărilor statistice
12. Strategia de dezvoltare a Institutului Naţional de Statistică
13. Strategia IT a Institutului Naţional de Statistică
14. Proiectele europene desfăşurate de Institutul Naţional de Statistică
15. Bugetul anual al Institutului Naţional de Statistică
16. Situatii financiare actualizate
17. Rapoartele anuale de activitate
18. Raport anual asupra activitatii desfasurate de Institutul National de Statistica, publicat in conformitate cu prevederile art.5 alin. (3) din Legea nr. 544/ 2001
privind liberul acces la informatiile de interes public
19. Declaraţiile de avere şi de interese ale salariaţilor Institutului Naţional de Statistică
20. Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
21. Situaţia achiziţiilor publice ale Institutului Naţional de Statistică
22. Norme de confidenţialitate statistică
23. Nomenclatoarele statistice utilizate de Institutul Naţional de Statistică
24. Metadatele statistice aferente cercetărilor statistice realizate de Institutul Naţional de Statistică
25. Comunicatele de presă, arhiva comunicatelor, calendarul anual al comunicatelor
26. Informaţiile statistice regăsibile în bazele de date online: Tempo, IPC, IDDR, IDDT
27. Publicatii statistice in format electronic, calendar publicatii
28. Arhiva publicatii statistice 2007 - 2015
29. Catalogul anual al publicaţiilor şi serviciilor statistice
30. Activităţile desfăşurate de Centrul de conferinţe, Societatea Română de Statistică, seminarul ştiinţific Octav Onicescu, Revista Română de Statistică
31. Evenimente desfăşurate de Institutul Naţional de Statistică, materialele prezentate în cadrul conferinţelor de presă şi declaraţiile de presă