Atlas statistic

  Fondul funciar     Fructe     Legume     Productia de cereale     Productia de carne si efectivele de animale

Paduri si alta vegetatie forestiera (Mii Ha) in anul 2014