Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Ancheta Structurală în Agricultură 2013 - Date pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe

Tabel 1 Exploataţii agricole care au utilizat suprafeţe agricole şi/ sau care au deţinut efective de animale, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe / Agricultural holdings, number of persons, by gender, and number of worked days, by size classes of number of worked days, by legal status of agricultural holding XLS PDF
Tabel 7 Exploataţii agricole şi suprafaţa cultivată, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe, pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole utilizate / Agricultural holdings and cultivated area, by macroregions, development regions and countiesby categories of use of utilised agricultural area XLS PDF
Tabel 11 Exploataţii agricole cu efective de bovine şi efectivele de bovine, după statutul juridic al exploataţiilor agricole, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe / Agricultural holdings with bovines and the livestock of bovines, by legal status XLS PDF
Tabel 12 Exploataţii agricole cu efective de ovine şi efectivele de ovine, după statutul juridic al exploataţiilor agricole, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe / Agricultural holdings with sheep and the livestock of sheep, by legal status of agricultural holdings, by macroregions, development regions and counties XLS PDF
Tabel 13 Exploataţii agricole cu efective de porcine şi efectivele de porcine, după statutul juridic al exploataţiilor agricole, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe /  Agricultural holdings with pigs and the livestock of pigs, by legal status of agricultural holdings, by macroregions, development regions and counties XLS PDF
Tabel 14 Exploataţii agricole cu efective de caprine şi efectivele de caprine, după statutul juridic al exploataţiilor agricole, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe / Agricultural holdings with goats and the livestock of goats, by legal status of agricultural holdings, by macroregions, development regions and counties XLS PDF
Tabel 15 Exploataţii agricole cu efective de păsări şi efectivele de păsări, după statutul juridic al exploataţiilor agricole, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe / Agricultural holdings with poultry and the livestock of poultry, by legal status of agricultural holdings, by macroregions, development regions and counties XLS PDF
Tabel 16 Exploataţii agricole cu efective de cabaline şi efectivele de cabaline, după statutul juridic al exploataţiilor agricole, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe / Agricultural holdings with equidae and the livestock of equidae, by legal status of agricultural holdings, by macroregions, development regions and counties XLS PDF