Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Ancheta Structurală în Agricultură 2013 - Date generale la nivel naţional

Tabel 1 Exploataţii agricole care au utilizat suprafeţe agricole şi/ sau care au deţinut efective de animale, după statutul juridic al exploataţiilor agricole / Agricultural holdings that utilised agricultural areas and/ or owned livestock, by legal status of agricultural holdings XLS PDF
Tabel 2 Exploataţii agricole, suprafaţa agricolă utilizată şi suprafaţa agricolă utilizată ce a revenit în medie pe o exploataţie agricolă, după statutul juridic al exploataţiilor agricole / Agricultural holdings, utilised agricultural area and the average of the utilised agricultural area by an agricultural holding, by legal status of the agricultural holding XLS PDF
Tabel 4 Exploataţii agricole şi suprafaţa agricolă utilizată, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, după statutul juridic al exploataţiilor agricole / Agricultural holdings and the utilised agricultural area, by size classes of utilised agricultural area by legal status of agricultural holdings - continuation XLS PDF
Tabel 7 Exploataţii agricole şi suprafaţa cultivată, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole utilizate / Agricultural holdings and cultivated area, by size classes of utilised agricultural area by categories of use of utilised agricultural area XLS PDF
Tabel 12 Exploataţii agricole cu efective de animale şi efectivele de animale pe specii, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate / Agricultural holdings with livestock and the livestock by species, by size classes of utilised agricultural area XLS PDF
Tabel 13 Exploataţii agricole cu efective de bovine şi efectivele de bovine, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de bovine / Agricultural holdings with bovines and livestock of bovines, by size classes of utilised agricultural area, by categories of bovines XLS PDF
Tabel 17 Exploataţii agricole cu efective de vaci pentru lapte şi efectivele de vaci pentru lapte, pe clase de mărime a efectivelor de vaci pentru lapte şi a suprafeţei agricole utilizate / Agricultural holdings with dairy cows and livestock of dairy cows, by size classes of dairy cows and of utilised agricultural area XLS PDF
Tabel 18 Exploataţii agricole cu efective de porcine şi efectivele de porcine, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de greutate a porcinelor / Agricultural holdings with pigs and livestock of pigs,by size classes of utilised agricultural area, by weight categories of pigs XLS PDF
Tabel 21 Exploataţii agricole cu efective de ovine şi efectivele de ovine, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de ovine / Agricultural holdings with sheep and livestock of sheep by size classes of utilised agricultural area, by categories of sheep XLS PDF
Tabel 24 Exploataţii agricole cu efective de caprine şi efectivele de caprine, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de caprine / Agricultural holdings with goats and livestock of goats, by size classes of utilised agricultural area, by categories of goats XLS PDF
Tabel 27 Exploataţii agricole cu efective de păsări, cabaline, măgari şi catâri, iepuri de casă şi familii de albine şi efectivele acestora, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe categorii de animale / Agricultural holdings with poultry, equidae, mules and donkeys, rabbits and bee families XLS PDF
Tabel 30 Exploataţii agricole care au utilizat maşini şi echipamente agricole din proprietate şi numărul de maşini şi echipamente agricole utilizate, în proprietate, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, după tipul de maşini şi echipamente agricole utilizate / Agricultural holdings that utilised agricultural machinery and equipment of property and number of utilised agricultural machinery and equipment in property,by size classes of utilised agricultural area, by type of utilised agricultural machinery and equipment XLS PDF
Tabel 31 Exploataţii agricole care au utilizat echipamente pentru producţia de energie regenerabilă, pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, după tipul sursei de energie / Agricultural holdings that utilised equipments for renewable energy production, by size classes of utilised agricultural area, by type of energy source XLS PDF
Tabel 34 Exploataţii agricole, număr de persoane, pe sexe, şi număr de zile lucrate, pe clase de mărime a numărului de zile lucrate, după statutul juridic al exploataţiilor agricole / Agricultural holdings, number of persons, by gender, and number of worked days, by size classes of number of worked days, by legal status of agricultural holding XLS PDF