Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Alte publicații

Informatii statistice operative Arhiva   Data aparitiei
Seria statistica de intreprinderi - Activitatea filialelor straine in anul 2016 2012-2015 30.09.2018
Seria statistica de intreprinderi - Societatea informationala in anul 2017 2009-2016 30.01.2019
Seria statistica de intreprinderi - Fondul de pensii private in anul 2017 2012-2016 30.01.2019
Seria statistica de intreprinderi - Intreprinderi noi si profilul intreprinderilor 2016 2012-2015 31.05.2018
Seria statistica de intreprinderi - Activitatea de servicii pentru intreprinderi 2016 2012-2015 29.06.2018
Seria statistica de intreprinderi - Demografia intreprinderilor 2012-2016 2007-2015 29.11.2018
Seria statistica de intreprinderi - Activitatea institutiilor de credit in anul 2017 2012-2016 28.11.2018
Seria statistica de intreprinderi - Activitatea de asigurare-reasigurare in anul 2017 2013-2016 28.12.2018
Seria statistica mediului - Cheltuielile pentru protectia mediului in anul 2017 2013-2016 28.11.2018
Seria statistica mediului - Distributia apei si evacuarea apelor uzate in anul 2017 2013-2016 10.12.2018
Seria statistica industriei - Activitatea sectorului metalurgic in anul 2017 2013-2016 22.05.2018
Seria investitii-constructii in anul 2018 2013-2017 21.03.2019
Seria turism in anul 2018 2015-2017 06.03.2019
Seria populatie trimestrul IV 2014 2013-2014 11.05.2015
Seria silvicultura - Volumul de lemn exploatat in anul 2017 2013-2016 31.10.2018

 

Informatii statistice operative Arhiva   Data aparitiei
Ancheta structurala in agricultura 2016 2013 04.01.2018
Contul satelit de turism in anul 2016 2011-2015 17.12.2018
Activitatea unitatilor sanitare in anul 2017 2009-2016 02.07.2018
Activitatea unitatilor cultural -artistice in anul 2017 2014-2016 29.06.2018
Romania in cifre 2018 2008-2017 11.06.2018
Turismul Romaniei 2018 2007-2017 30.05.2018
Speranta de viata sanatoasa in Romania 2016 2013-2014 13.12.2016
Balanta energetica si structura utilajului energetic 2017 2007-2016 19.11.2018
Evolutia natalitatii si fertilitatii in Romania 2012   12.09.2012
Economia mondiala in cifre 2018 2009-2015 30.03.2018
Aplicarea metodologiei europene privind statistica bolilor profesionale in Romania - 2011   24.08.2011
Consumurile energetice in gospodarii in anul 2009   12.08.2011
Sistemul Conturilor de Sanatate in Romania in anul 2016 2003-2012 28.12.2018
Statistica teritoriala editia 2018 2001 - 2017 02.07.2018

 

Brosuri statistice
Recensamantul Populatiei si Locuintelor 2011

 

 


Ultima actualizare: 22 martie 2019