Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Comunicate de Presă

Titlu comunicat Categorie Comunicat PDF Anexa date Data aparitieisortează ascendent
Tendințe în evoluția activității economice Tendinte economice 28/12/2018-09:00
Ocuparea și somajul Forta de munca si castiguri salariale 21/12/2018-09:00
Produsul intern brut in anul 2016 (date semidefinitive) Conturi nationale 20/12/2018-09:00
Numărul de pensionari și pensia medie lunară în trimestrul III 2018 Venituri si conditii de viata 18/12/2018-09:00
Cheltuielile turistice ale nerezidenților din România Turism 17/12/2018-09:00
Lucrările de construcții Constructii, locuinte 14/12/2018-09:00
Cifra de afaceri în comerțul cu ridicata Comert si servicii 14/12/2018-09:00
Cifra de afaceri în serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor Comert si servicii 14/12/2018-09:00
Cifra de afaceri în comerț și servicii prestate în principal populației Comert si servicii 13/12/2018-09:00
Resursele de energie (date provizorii) Energie 12/12/2018-09:00

Pagini