Cifra de afaceri în serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor

Cifra de afaceri în serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor

În luna aprilie 2018, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, în termeni nominali, faţă de luna precedentă...
Structura sistemului de ponderare

"IMPORTANT - Clarificări privind impactul modificărilor legislative din domeniul fiscal asupra indicatorilor statistici din domeniul salariilor, începând cu luna de referinţă ianuarie 2018" Citește mai mult! "IMPORTANT - Clarificări privind impactul modificărilor legislative din domeniul fiscal asupra indicilor trimestriali ai costului orar cu forţa de muncă, începând cu trimestrul I 2018" Citește mai mult!