Recensământul populaţiei şi al locuinţelor reprezintă un instrument indispensabil de asigurare a informaţiilor pentru fundamentarea deciziilor în domeniul economic şi social, pentru proiectarea populaţiei pe un orizont mai apropiat sau mai îndepărtat de timp şi pentru construirea bazelor de sondaj necesare efectuării anchetelor specifice în rândul gospodăriilor.

Recensământul populaţiei şi al locuinţelor prezintă avantaje pe care nu le poate oferi nici un alt tip de cercetare, şi anume:

România, ca stat membru, respectă legislaţia Uniunii Europene în domeniul statistic, precum şi recomandările ONU şi EUROSTAT în privinţa efectuării recensămintelor populaţiei şi ale locuinţelor, conform cărora statele membre au obligativitatea efectuării recensămintelor la începutul fiecărui deceniu. Primul an de referinţă va fi anul 2011.

Baza legală pentru desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor este asigurată de:

- Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, publicat în JOL 218 din 13.08.2008;

- Regulamentul (CE) nr. 1201/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, publicat în JOL 329 din 15.12.2009;

- Regulamentul (CE) nr. 519/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, publicat în JOL 151 din 17.06.2010;

- Regulamentul (CE) nr. 1151/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, publicat în JOL 324 din 9.12.2010;

- Ordonanţa Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 5/2008;

- Hotărârea Guvernului nr. 1502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011. Pentru efectuarea acestei cercetări statistice, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor în anul 2011, se va angaja personal suplimentar pe perioadă determinată.

- Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 20/2010 pentru modificarea art. 1din Ordonanta Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensamāntului populaţiei şi al locuinţelor din Romānia īn anul 2011.

- Hotărârea Guvernului nr. 1251/2010 pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 1502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensămāntului populaţiei şi al locuinţelor din Romānia īn anul 2011.

Proiectul formularelor pentru Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor

Chestionar Locuinta, gospodarie, persoane | Anexa Persoane prezente si temporar absente

Anexa Persoane placate pentru o perioada indelungata | Anexa Persoane temporar prezente

Anexa Capitolul persoane | Chestionar Formular special de inregistrare

Chestionar Persoane plecate in strainatate | Chestionar Spatiul colectiv de locuit, persoane

Chestionar Spatiul colectiv de locuit, persoane temporar prezente | Manualul recenzorului

În urma efectuării recensământului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011, România ca stat membru va prezenta Comisiei Europene date referitoare la populaţie, incluzând caracteristici demografice, sociale şi economice ale persoanelor individuale, nucleelor familiale şi ale gospodăriilor, precum şi caracteristici cu privire la locuinţe şi clădiri în care se află locuinţe.

Între 7 şi 16 mai se va efectua recensământului populaţiei şi al locuinţelor pilot în următoarele LOCALITĂŢI.

Materiale publicitare RPL 2011.

 


Ultima actualizare: 29 aprilie 2011