Metadata


TERMENI SI DEFINITII
CODED ( Baza de date de Termeni si Definitii a Eurostat) si alte glosare online referitoare la anchete statistice.
CLASIFICARI
Clasificari si nomenclatoare statistice internationale.
METODOLOGII NATIONALE
Metodologii ale anchetelor folosite la nivel national pentru a crea statistici UE, rapoarte de calitate, etc.
LISTE DE CODURI STANDARD
Liste de coduri standard pentru domenii incrucisate folosite in bazele de date de referinta, recomandate pentru crearea de baze de date si pentru transmiterea de date.
LEGISLATIE SI METODOLOGIE
Actele juridice ale UE si manuale metodologice referitoare la statistica.
GLOSARE SI DICTIONARE
Glosarul ISI (Institutul International de Statistica) si alte glosare si dictionare online referitoare la statistica.
STRUCTURA DE METADATE EURO-SDMX (ESMS)
Este un set de standarde internationale referitoare la schimbul de informatii statistice care are loc intre organizatii.


 Ultima actualizare: 22 aprilie 2015

 

 

 Proiect finantat de Uniunea Europeana
© 1998-2018 Institutul National de Statistica - ROMANIA
Reproducerea continutului acestui website, integral sau partial, Ón forma originala sau modificata, precum si stocarea Óntr-un sistem de regasire sau transmiterea sub orice forma si prin orice mijloace sunt interzise fara autorizarea scrisa a Institutului National de Statistica.
Utilizarea continutului acestui website, cu titlu explicativ, Ón articole, studii, carti este autorizata numai cu indicarea clara si precisa a sursei.