Obiectiv 10.Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, inovare
O10_1.Cheltuielile totale cu activităţi de cercetare-dezvoltare ca % din PIB   |  M
O10_2.Ponderea in PIB a cheltuielilor de cercetare dezvoltare din sectorul intreprinderi   |  M
O10_3.Ponderea in PIB a cheltuielilor de cercetare dezvoltare din sectorul public   |  M
O10_4.Cifra de afaceri din inovare ca % din cifra totală de afaceri, pe sectoare economice   |  M
O10_5.Intreprinderi inovatoare % din total intreprinderi   |  M

- faceti click pe titlu de indicator pentru Date

- M: metadate

Ultima actualizare: 9 ianuarie 2019