Modalități de raportare


On-line - utilizând sistemul eSOP

sau

Completarea chestionarelor pe suport hârtie, furnizate Direcțiilor Teritoriale de Statistică.