Institutul National de Statistica
Modalitati de raportare
  • On-line - utilizand sistemul eSOP

  • Completarea chestionarelor pe suport hârtie, furnizate  Directiilor Teritoriale de Statistica