Cine declară date in eSOP ?


Unitățile care doresc să completeze formulare statistice on-line și care au fost anunțate prin email că fac parte din eșantionul anchetei.

Unitățile sunt selectate în eșantionul unei anchete în funcție de domeniul de activitate și specificitatea indicatorilor solicitați.