Datele de la 1 decembrie 2011
Pentru cele mai recente date referitoare la PIB consultati setul de date
nama_gdp_c.
Va rugam sa luati in considerare faptul ca acest indicator are o noua scala, respectiv datele sunt exprimate in raport cu UE-27=100. Prin urmare, datele nu sunt comparabile cu cele publicate anterior pentru UE-25=100. Produsul intern brut (PIB) este o masura a activitatii economice. PIB este definit ca reprezentand valoarea tutror bunurilor si serviciilor produse minus valoarea oricaror bunuri si servicii utilizate pentru crearea acestora. Indicele de volum al PIB pe locuitor exprimat in puterea de cumparare standard este exprimat in raport cu media pentru Uniunea Europeana (UE-27) considerata 100. In cazul in care indicele aferent unei tari este mai mare decat 100, nivelul PIB pe locuitor pentru acea tara depaseste media UE, si viceversa. Cifrele sunt exprimate in PPS, adica intr-o moneda comuna care elimina diferentele intre nivelul preturilor la nivelul tarilor, permitand realizarea unor comparari de volum al PIB intre tari. Trebuie mentionat ca indicele calculat pe baza cifrelor PPS si exprimat in raport cu UE-27=100 este destinat mai curand compararilor intre tari decat compararilor temporale.