Structura populaţiei după principalele etnii, pe religii - 2002