Populaţia pe sexe – 1992 şi 2002
Piramida vârstelor – 1992 şi 2002
Structura populaţiei pe medii – 1992 şi 2002
Structura populaţiei pe grupe de vârstă – 1992 şi 2002
Structura populaţiei după starea civilă legală
Structura populaţiei după starea civilă legală, pe sexe
Repartizarea persoanelor după domiciliu şi starea civilă legală
Structura populaţiei active şi inactive, după starea civilă legală
Structura persoanelor care trăiau în uniune consensuală, pe sexe, după starea lor civilă legală
Repartizarea persoanelor care trăiau în uniune consensuală, pe categorii de populaţie şi pe medii
Structura populaţiei feminine de 15 ani şi peste, după numărul copiilor născuţi vii
Structura populaţiei feminine de 15 – 49 ani, după numărul copiilor născuţi vii
Structura populaţiei feminine active de 15 – 49 ani, după numărul copiilor născuţi vii
Structura populaţiei feminine de 15 ani şi peste, după starea civilă legală (procente)
Structura populaţiei feminine de 15 ani şi peste, după starea civilă legală (valoare absolută)
Copii născuţi vii la 1000 femei de 15 ani şi peste, după grupa de vârstă a mamei, pe medii
Copii născuţi vii la 1000 femei de 15 ani şi peste, după starea civilă şi grupa de vârstă a mamei
Copii născuţi vii la 1000 femei, după nivelul de instruire şi grupa de vârstă a mamei
Populaţia de 10 ani şi peste după nivelul instituţiei de învăţământ absolvite
Populaţia de 10-39 ani după nivelul de instruire
Populaţia de 10 ani şi peste după nivelul de instruire, pe categorii de populaţie
Proporţia analfabeţilor în populaţia de 10 ani şi peste, pe sexe şi medii
Structura populaţiei după etnie
Structura populaţiei de sex feminin de 15 ani şi peste care a născut copii vii, după numărul acestora, pe etnii
Persoane cu studii superioare şi secundare la 1000 de persoane de 10 ani şi peste, din cadrul fiecărei etnii
Populaţia pe grupe de vârstă, după religie
Populaţia stabilă cu domiciliul în România, care şi-a schimbat domiciliul, pe medii
Populaţia care şi-a schimbat domiciliul, după locul unde a avut domiciliul anterior
Populaţia pe judeţe la recensământul din anul 2002 -  Harta
Copii născuţi vii la 1000 femei în vârstă de 15 ani şi peste, pe judeţe, în anul 2002 -  Harta
Ponderea analfabeţilor, pe judeţe, în anul 2002 - Harta