Metadate

Rata de ocupare total și pe sexe

Definiție

Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă  reprezintă raportul dintre populația ocupată în vârstă de muncă (15-64 ani) și totalul populației în vârstă de muncă (15-64 ani), exprimat procentual.

 

Data - ultima actualizare a metodologiei / metadatelor

2012

Unitate de măsură

%

Simbol

ROC_15-64

Metoda de calcul

Se împarte numărul persoanelor ocupate în vârstă de muncă (15-64 ani) la populația totală în vârstă de muncă (15-64 ani) și se înmulțește cu 100.

Formula de calcul

ROC_15-64 = POC_15-64 /PTOT_15-64*100

unde:

ROC_15-64 – rata ocupării persoanelor în vârstă de muncă (15-64 ani)

POC_15-64   –  numărul persoanelor ocupate în vârstă de muncă (15-64 ani)

PTOT_15-64  – numărul total al persoanelor în vârstă de muncă (15-64 ani)

Date necesare

Numărul populației ocupate și al populației totale (în vârstă de 15-64 ani).

Surse de date

Institutul Național de Statistică (INS)

Ancheta forței de muncă în gospodării

Tipul de cercetare

Cercetare statistică selectivă, desfășurată cu periodicitate trimestrială. Ancheta se realizează pe un eșantion aleator de locuințe, reprezentativ la nivelul țării și pe regiuni de dezvoltare

Nivelul de agregare

În profil teritorial: la nivel total țară (NUTS0), nivel macroregiune (NUTS1), nivel regiune (NUTS2)

Detalii cu privire la cercetarea statistică

http://colectaredate.insse.ro/metadata/viewStatisticalResearch.htm?researchId=2114

Informații privind calitatea datelor:

1. Evaluarea generală a exactității și comparabilității

Descrierea de categorii de calitate la următorul link: clase de calitate doc)

 

 A                             B                            C                            Indicatorul urmează să fie dezvoltat

 

2. Obiectivul și relevanța indicatorului:

Obiectiv: Obiectivul indicatorului este de a oferi informații la nivel național, precum și în profil teritorial, cu privire la rata de ocupare a populației în vârstă de muncă.

Relevanță: Indicatorul este produs în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare  (Regulamentul  nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate, cu modificările ulterioare; Regulamentul  nr. 377/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului nr. 577/98 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate, în ceea ce privește codificarea utilizată pentru transmiterea datelor începând cu anul 2009 și utilizarea unui subeșantion pentru culegerea datelor referitoare la variabilele structurale și definirea trimestrelor de referință) fiind utilizat de către factorii de decizie în stabilirea de acțiuni și măsuri privind strategiile de dezvoltare economică.

Categorii de utilizatori:

Utilizatori interni: aparatul guvernamental: (Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice, Comisia Națională pentru Prognoză, Ministerul Educației și Cercetării, Consiliul Național pentru Educația și Formarea Adulților); asociațiile patronale și ale salariaților; sindicate; asociații profesionale;institute de cercetare și universități: mass-media; studenți, doctoranzi.

Utilizatori externi: organizații ale Uniunii Europene și alte organizații internaționale (Eurostat, BIM, OECD, UNDP, Banca Mondială, FMI);institute de cercetare din străinătate.

3. Disponibilitatea datelor:

Ultima actualizare: 30.07.2011

Datele cele mai vechi: 1996

Cele mai recente date: 2010

4. Acuratețea generală

Mare

 

Informațiile sunt exacte și fiabile cu privire la fenomenele pe care le măsoare.

„Acuratețea” poate fi definită ca gradul de apropiere între rezultatele statistice și valoarea reală (necunoscută) a variabilei măsurate.

Acuratețea datelor este detaliat prezentată în raportul de calitate realizat anual, asupra „Anchetei forței de muncă în gospodării”:

http://www.insse.ro/cms/rw/pages/rapoarte%20de%20calitate.ro.do;

jsessionid=7ec70c4c07051e230143c532ccadbaaece433b121144dfa8967b49fd6ecd6f47.

e38QbxeSahyTbi0Nbhb0

 

Restricționată/limitata

(surse, erori, metodologie, etc)

 

5. Comparabilitatea între județe/ regiuni

Mare

 

Ancheta asigură rezultate reprezentative la nivel: total țară (NUTS0), macroregiune (NUTS1), regiune (NUTS2). La nivel național, statisticile sunt consecvente, comparabile între regiuni.

În contextul comparațiilor internaționale, ancheta se realizează în baza unui regulament comun, obligatoriu pentru toate statele membre UE, de aceea statisticile sunt consecvente, comparabile cu statisticile din alte regiuni (din statele membre UE).

 

Restricționată/limitata

(surse, erori, metodologie, etc)

 

6. Comparabilitatea în timp

Mare

 

Statisticile sunt consecvente în timp în cadrul setului de date difuzat.

Ancheta forței de muncă în gospodării se realizează în România, cu frecvență trimestrială, începând cu anul 1996.  Din seria de date, indicatorii din perioada 1996-2001 referitori la principalele categorii de populație (activă, ocupată, în șomaj și inactivă), nu sunt perfect comparabili cu cei din seria anilor următori, datorită revizuirii definițiilor aplicate din anul 2002.

 

 

 

 

 

Restricționată/limitata

(surse, erori, metodologie, etc)

 

7. Perspectiva de dezvoltare pentru îmbunătățirea calității acestui indicator (inclusiv, pe cât posibil, o indicație a sarcinii asupra statelor membre și a respondenților.)

Nu este necesar un asemenea proces. Indicatorul este dezvoltat în conformitate cu cerințele naționale și europene.

 

8. Contribuția la coerența setului / potențialul de a beneficia de o analiză politică integrată

Prin politicile de creștere a investițiilor în capitalul uman, se estimează o rată de ocupare a populației între 15 și 64 ani de peste 62%, în 2013, cu tendință de îmbunătățire constantă în perioadele următoare (64-65% în 2020).