1. Exploatatii agricole care utilizeaza suprafete agricole si/ sau detin animale, dupa statutul juridic al exploatatiilor agricole
 2. Exploatatii agricole, suprafata agricola utilizata si suprafata agricola utilizata ce revine, in medie, pe o exploatatie agricola, dupa statutul juridic al exploatatiilor agricolele
 3. Exploatatii agricole, suprafata totala si suprafata agricola utilizata, pe destinatia produselor agricole obtinute, dupa statutul juridic al exploatatiilor agricole
 4. Exploatatii agricole si suprafata totala, pe clase de marime a suprafetei totale, dupa statutul juridic al exploatatiilor agricole
 5. Exploatatii agricole si suprafata agricola utilizata, pe clase de marime a suprafetei agricole utilizate, dupa statutul juridic al exploatatiilor agricole
 6. Exploatatii agricole, suprafata agricola utilizata, suprafata agricola neutilizata si alte suprafete, pe categorii de folosinta, dupa clase de marime a suprafetei totale si clase de marime a suprafetei agricole utilizate
 7. Exploatatii agricole si suprafata cultivata, dupa categoriile de folosinta ale suprafetei agricole utilizate
 8. Exploatatii agricole si suprafata irigata, dupa statutul juridic al exploatatiilor agricole
 9. Exploatatii agricole cu animale si efectivele de animale, pe specii, pe clase de marime a suprafetei totale si clase de marime a suprafetei agricole utilizate
 10. Exploatatii agricole cu bovine si efectivele de bovine, pe clase de marime a efectivelor de bovine, dupa statutul juridic al exploatatiilor agricole
 11. Exploatatii agricole cu porcine si efectivele de porcine, pe clase de marime a efectivelor de porcine, dupa statutul juridic al exploatatiilor agricole
 12. Exploatatii agricole cu ovine si caprine si efectivele de ovine si caprine, pe clase de marime a efectivelor de ovine si caprine, dupa statutul juridic al exploatatiilor agricole
 13. Exploatatii agricole cu pasari si efectivele de pasari, pe clase de marime a efectivelor de pasari
 14. Exploatatii agricole, numar de zile lucrate si numar de persoane, pe sexe si clase de marime a numarului de zile lucrate, dupa statutul juridic al exploatatiilor agricole
 15. Numar de zile lucrate in exploatatiile agricole, pe clase de marime a suprafetei totale, dupa statutul juridic al exploatatiilor agricole
 16. Numar de zile lucrate in exploatatiilor agricole, pe clase de marime a suprafetei agricole utilizate, dupa statutul juridic al exploatatiilor agricole
 17. Exploatatii agricole care utilizeaza masini si echipamente agricole si numarul masinilor si echipamentelor agricole utilizate, dupa modul de detinere si tipul masinilor si echipamentelor agricole
 18. Exploatatii agricole care utilizeaza masini si echipamente agricole, dupa modul de detinere si tipul masinilor si echipamentelor agricole
 19. Exploatatii agricole, pe clase de marime a suprafetei agricole utilizate, pe regiuni de dezvoltare, dupa statutul juridic al exploatatiilor agricole si modul de detinere a terenului
 20. Suprafata agricola utilizata, pe clase de marime a suprafetei agricole utilizate, pe regiuni de dezvoltare, dupa statutul juridic al exploatatiilor agricole si modul de detinere a terenului
 21. Exploatatii agricole si suprafata agricola utilizata, dupa modul de utilizare aterenului, pe regiuni de dezvoltare - partea I-a
 22. Exploatatii agricole si suprafata agricola utilizata, dupa modul de utilizare a terenului, pe regiuni de dezvoltare - partea a II-a
 23. Exploatatii agricole si suprafata irigata, pe principalele culturi irigate, pe regiuni de dezvoltare
 24. Exploatatii agricole cu animale si efectivele de animale, pe clase de marime a suprafetei totale, dupa specii de animale,pe regiuni de dezvoltare
 25. Exploatatii agricole individuale cu animale si efectivele de animale, pe clase de marime a suprafetei totale, dupa speciile de animale, pe regiuni de dezvoltare
 26. Unitati cu personalitate juridica cu animale si efectivele de animale, pe clase de marime a suprafetei totale, dupa speciile de animale, pe regiuni de dezvoltare
 27. Exploatatii agricole cu animale si efectivele de animale, pe clase de marime a suprafetei agricole utilizate, dupa specii de animale, pe regiuni de dezvoltare
 28. Exploatatii agricole individuale cu animale si efectivele de animale, pe clase de marime a suprafetei agricole utilizate, dupa specii de animale, pe regiuni de dezvoltare
 29. Unitati cu personalitate juridica cu animale si efectivele de animale, pe clase de marime a suprafetei agricole utilizate, dupa specii de animale, pe regiuni de dezvoltare
 30. Exploatatii agricole cu bovine, pe clase de marime a suprafetei totale, dupa categoriile de bovine, pe regiuni de dezvoltare
 31. Efective de bovine, pe clase de marime a suprafetei totale, dupa categoriile de bovine, pe regiuni de dezvoltare
 32. Exploatatii agricole care utilizeaza masini si echipamente agricole, numarul de masini si echipamente agricole utilizate, in proprietate, pe tipuri, pe regiuni de dezvoltare
 33. Exploatatii agricole care utilizeaza masini si echipamente agricole si numarul de masini si echipamente agricole utilizate, in proprietate, pe tipuri de masini si echipamente agricole utilizate si regiuni de dezvoltare, pe clase de marime a suprafetei agricole utilizate
 34. Exploatatii agricole care detin constructii agricole si numarul de constructii agricole, pe tipuri, pe regiuni de dezvoltare
 35. Exploatatii agricole cu bovine, pe clase de marime a suprafetei totale, dupa categoriile de bovine, pe regiuni de dezvoltare
 36. Efective de bovine, pe clase de marime a suprafetei totale, dupa categoriile de bovine, pe regiuni de dezvoltare