Directia Generala de Statistica Sociala si Demografica

Directia de statistica demografica si recensamantul populatiei

Compartimentul statistica populatiei

 

Atributii si responsabilitati

 1. colecteaza de la directiile teritoriale de statistica date individuale nenominale privind persoanele care trec prin evenimente demografice;
 2. ordoneaza, grupeaza si arhiveaza datele colectate de la directiile teritoriale de statistica;
 3. ruleaza programele informatice statistice de prelucrare a datelor demografice pentru realizarea tabelelor de control si a tabelelor de prezentare a datelor agregate finale;
 4. valideaza tabelele de prezentare a datelor agregate finale referitoare la populatie si la fenomene demografice;
 5. elaboreaza publicatii statistice cu date anuale referitoare la fenomenele demografice: natalitate, mortalitate, nuptialitate, divortialitate, migratie interna cu schimbarea domiciliului si anuntarea resedintei;
 6. calculeaza, pe baza datelor demografice, populatia stabila si legala pe localitati, judete, regiuni, sexe si varste si elaboreaza lucrari statistice specifice;
 7. calculeaza speranta de viata pe ani de varsta, sexe si medii si elaboreaza publicatia „Speranta de viata in anul .....”;
 8. calculeaza in perioada intercensitara populatia pe stari civile si contingentul feminin fertil la nivel national;
 9. actualizeaza continutul buletinelor statistice demografice;
 10. actualizeaza conditiile de control cifric si logic de verificare a caracteristicilor inscrise in buletinele statistice demografice;
 11. actualizeaza instructiunile de completare a buletinelor statistice demografice de catre oficiile de stare civila si judecatorii si notarii publici si de verificare si codificare a buletinelor de Directiile teritoriale de statistica;
 12. actualizeaza metodologiile de calcul al indicatorilor statistici demografici si de populatie;
 13. furnizeaza date statistice demografice pentru Anuarul Statistic al Romaniei, pentru bazele de date ale Institutului National de Statistica – BDL, BDJ, TEMPO si pentru fisa demografica a localitatii;
 14. furnizeaza date statistice demografice pentru bazele de date ale organismelor internationale Eurostat, Consiliul Europei, ONU, ECE, ILO, OECD, UNICEF;
 15. elaboreaza publicatia „Anuarul Demografic al Romaniei”, cu o periodiciate de 5 ani;
 16. propune cerintele de date care fac obiectul conventiilor incheiate cu institutiile care gestioneaza surse administrative de date;
 17. stabileste termenele de pastrare a buletinelor statistice demografice la directiile teritoriale de statistica;
 18. intocmeste rapoarte privind calitatea datelor statistice demografice;
 19. raspunde de calitatea datelor si a informatiilor statistice cuprinse in lucrarile si publicatiile realizate;
 20. asigura respectarea termenelor de realizare a fazelor procesului de producere a informatiilor statistice, prevazute in Programul Statistic National Anual si in Programul de activitate;
 21. asigura respectarea normelor de confidentialitate, stocare si de arhivare a datelor statistice;
 22. asigura implementarea in metodologiile de calcul a indicatorilor demografici a cerintelor regulamentelor UE in vigoare;
 23. elaboraza si testeaza o noua metodologie de calcul a migratiei externe;
 24. asigura respectarea procedurilor de sistem si intocmirea procedurilor operationale specifice domeniului;
 25. identifica posibilele riscuri specifice domeniului de specialitate si implementeaza masurile necesare pentru eliminarea sau diminuarea efectelor acestora, conform procedurilor interne;
 26. respecta normele de confidentialitate a datelor statistice;
 27. indeplineste alte sarcini, conform obiectului sau specific de activitate.

Compartimentul de metodologie si analiza a datelor de recensamant

Atributii si responsabilitati

 1. realizeaza analiza rezultatelor anchetei de control a recensamantului populatiei si locuintelor;
 2. realizeaza lucrarea „Ancheta de control a Recensamantului Populatiei si al Locuintelor 2011”;
 3. elaboreaza materialele de prezentare a rezultatelor provizorii si ale celor preliminare ale RPL2011;
 4. asigura asistenta tehnica pe perioada introducerii si prelucrarii formularelor RPL 2011, in vederea controlului si validarii datelor RPL 2011;
 5. elaboreaza metodologia de tratare a non-raspunsurilor;
 6. elaboreaza procedurile de corectie automata a datelor individuale;
 7. proiecteaza tabelele de prezentare a rezultatelor finale ale recensamantului si conditiile de prelucrare automata a acestora;
 8. analizeaza datele din tabelele de control privind rezultatele provizorii;
 9. analizeaza datele din tabelele de control privind rezultatele preliminare;
 10. verifica, valideaza si asigura omologarea tabelelor cuprinzand rezultatele finale ale recensamantului;
 11. elaboreaza notele metodologice si tehnice referitoare la metodologia folosita in cazul RPL 2011;
 12. elaboreaza analiza rezultatelor ce urmeaza a fi cuprinsa in publicatiile cu date de recensamant;
 13. elaboreaza studiile si analizele tematice privind diferite aspecte desprinse din rezultatele recensamantului;
 14. participa la organizarea unor consfatuiri si simpozioane cu tematica recensamantului populatiei;
 15. asigura compatibilitatea metodologica si reconstituirea seriilor de date privind recensamintele;
 16. arhiveaza si pastreaza materialele de recensamant cu caracter metodologic si cifric in cadrul fondului national de date statistice;
 17. raspunde de calitatea datelor si informatiilor statistice cuprinse in lucrarile realizate;
 18. asigura completarea informatiilor disponibile pentru Raportul de calitate al RPL 2011;
 19. proiecteaza metodologia de constructie a hipercuburilor si verifica corectitudinea proiectarii acestora;
 20. identifica posibilele riscuri specifice domeniului de specialitate si implementeaza masurile necesare pentru eliminarea sau diminuarea efectelor acestora, conform procedurilor interne;
 21. asigura respectarea termenelor de realizare a fazelor procesului de producere a informatiilor statistice, prevazute in Programul Statistic National Anual si in Programul de activitate;
 22. asigura respectarea procedurilor de sistem si intocmirea procedurilor operationale specifice domeniului;
 23. asigura respectarea normelor de confidentialitate, stocare si de arhivare a datelor statistice;
 24. respecta normele de confidentialitate a datelor statistice;
 25. indeplineste alte sarcini, conform obiectului sau specific de activitate.

Directia statisticii pietei muncii

Serviciul statistica salariilor

Atributii si responsabilitati

 1. Studiaza legislatia nationala si internationala, precum si documentatiile internationale din domeniul statisticii salariilor, castigurilor salariale, costului fortei de munca si locurile de munca vacante, in vederea armonizarii sistemului national de indicatori cu cerintele internationale;
 2. actualizeaza instrumentarul statistic privind castigurile salariale, costul fortei de munca si locurile de munca vacante in functie de cerintele utilizatorilor interni si externi;
 3. reproiecteaza cercetarile statistice privind castigurile salariale, costul fortei de munca si locurilor de munca vacante in intreprinderi si locurile de munca vacante, in vederea alinierii acestora la standardele internationale;
 4. proiecteaza cercetari statistice noi in functie de cerintele formulate de utilizatorii interni si externi;
 5. dezvolta metodologiile de reconciliere a datelor din sursele de date statistice cu cele din sursele de date administrative in ceea ce priveste indicatorii din domeniul statisticii salariilor;
 6. asigura exploatarea si validarea datelor din sectoarele ce ii revin;
 7. elaboreaza metadatele privind indicatorii din domeniul statisticii castigurilor salariale, costului fortei de munca si locurilor de munca vacante;
 8. asigura asistenta de specialitate in vederea realizarii cercetarilor statistice din domeniul statisticii castigurilor salariale, costului fortei de munca si locurilor de munca vacante;
 9. coordoneaza activitatea de cooperare cu celelalte directii si compartimente din Institutul National de Statistica, pentru realizarea sistemului de indicatori din domeniul social;
 10. elaboreaza instructiuni pentru completarea chestionarelor statistice;
 11. realizeaza cerinte de prelucrare informatica inclusiv pentru culegerea de date on-line (conditii de control logic, de verificare a chestionarelor si de prelucrare a datelor) pentru prelucrarea si extinderea datelor, centralizarea rezultatelor finale;
 12. realizeaza cerinte de constituire a esantioanelor si de extindere a datelor;
 13. realizeaza metodologia de calcul pentru indicatorii noi din domeniul specific;
 14. elaboreaza si propune metodologii noi de masurare a indicatorilor din domeniul specific;
 15. realizeaza comunicatele de presa cu rezultatele cercetarilor din domeniul statisticii salariilor, costului fortei de munca si locurilor de munca vacante;
 16. verifica tabele cu date extinse si neextinse si valideaza rezultatele cercetarilor in intreprinderi;
 17. analizeaza rezultatele aplicatiilor statistice si elaboreaza studii, analize si publicatii in domeniu;
 18. realizeaza tehnoredactarea lucrarilor si a publicatiilor in limba romana;
 19. creeaza si actualizeaza seriile de date statistice in domeniu;
 20. furnizeaza date statistice validate catre publicatiile periodice ale INS si bazele de date BDJ, BDL si TEMPO;
 21. furnizeaza utilizatorilor interni si internationali datele specifice domeniului;
 22. colaboreaza cu celelalte directii si compartimente din Institutul National de Statistica pentru intretinerea bazei de date statistice in domeniu;
 23. raspunde de calitatea datelor si a informatiilor statistice cuprinse in lucrarile realizate;
 24. elaboreaza rapoartele de calitate asupra organizarii, desfasurarii si estimatiilor cercetarilor in intreprinderi privind castigurile salariale, costul fortei de munca, locurile de munca vacante;
 25. realizeaza activitatile cuprinse in programul de desfasurare a proiectelor finantate din surse externe;
 26. asigura respectarea termenelor de realizare a procesului de producere a informatiilor statistice, prevazute in Programul Statistic National Anual si in Programul de Activitate;
 27. asigura respectarea normelor de confidentialitate, stocare si de arhivare a datelor statistice;
 28. asigur a respectarea procedurilor de sistem si intocmirea procedurilor operationale specifice domeniului;
 29. aplica masurile de combatere a riscurilor conform procedurilor interne;
 30. respecta normele de confidentialitate a datelor statistice;
 31. indeplineste alte sarcini, conform obiectului sau specific de activitate.

Biroul statistica ocuparii fortei de munca

Atributii si responsabilitati

 1. studiaza documentatiile internationale din domeniul fortei de munca, in vederea armonizarii sistemului de indicatori privind forta de munca cu cerintele internationale;
 2. actualizeaza instrumentarul statistic privind forta de munca, in functie de cerintele utilizatorilor interni si externi;
 3. reproiecteaza instrumentarul cercetarii statistice asupra fortei de munca in gospodarii si proiecteaza cercetari statistice complementare, in vederea armonizarii metodologiei nationale cu cerintele internationale;
 4. elaboreaza metadatele privind indicatorii de forta de munca;
 5. realizeaza materialele necesare pregatirii si instruirii personalului implicat in realizarea cercetarii AMIGO si a cercetarilor statistice complementare;
 6. organizeaza instructaje privind pregatirea si instruirea personalului implicat in realizarea cercetarii statistice asupra fortei de munca in gospodarii si a cercetarilor statistice complementare;
 7. asigura asistenta de specialitate in vederea realizarii cercetarii statistice asupra fortei de munca in gospodarii;
 8. elaboreaza si propune metodologii de calcul pentru indicatori noi din domeniul specific;
 9. elaboreaza si propune metodologii noi de masurare a indicatorilor din domeniul specific;
 10. coordoneaza activitatea de cooperare cu celelalte directii si compartimente din Institutul National de Statistica, pentru realizarea sistemului de indicatori din domeniul social;
 11. elaboreaza manuale pentru operatori de interviu si controlori de cercetare;
 12. realizeaza cerinte de prelucrare informatica (conditii de control logic, de verificare a chestionarelor si de prelucrare a datelor);
 13. realizeaza cerinte de constituire a esantioanelor si de extindere a datelor;
 14. verifica tabele cu date si valideaza rezultatele cercetarii statistice asupra fortei de munca in gospodarii;
 15. analizeaza rezultatele cercetarii AMIGO si ale cercetarilor statistice complementare si elaboreaza lucrari de sinteza si publicatii in domeniu;
 16. realizeaza tehnoredactarea lucrarilor si publicatiilor in limbile romana si engleza;
 17. creeaza si actualizeaza seriile de date statistice in domeniu;
 18. realizeaza activitatile cuprinse in programul de desfasurare a proiectelor finantate din surse externe;
 19. furnizeaza date statistice validate catre publicatiile periodice ale INS si bazele de date TEMPO;
 20. furnizeaza utilizatorilor interni si internationali datele specifice domeniului;
 21. realizeaza comunicatele de presa cu rezultatele cercetarilor din domeniul statisticii ocuparii;
 22. colaboreaza cu celelalte directii si compartimente din Institutul National de Statistica pentru intretinerea bazei de date statistice in domeniu;
 23. raspunde de calitatea datelor si informatiilor statistice cuprinse in lucrarile realizate;
 24. realizeaza evaluarea trimestriala a acuratetei estimatiilor cercetarii statistice privind forta de munca in gospodarii (AMIGO);
 25. elaboreaza rapoartele anuale de calitate asupra organizarii, desfasurarii si estimatiilor cercetarii statistice asupra fortei de munca in gospodarii (AMIGO);
 26. evalueaza calitatea organizarii si estimatiilor cercetarilor statistice complementare realizate ca module ad-hoc atasate la cercetarea privind forta de munca in gospodarii;
 27. asigura respectarea termenelor de realizare a fazelor procesului de producere a informatiilor statistice, prevazute in Programul statistic national anual si in Programul de activitate;
 28. asigura respectarea normelor de confidentialitate, stocare si de arhivare a datelor statistice;
 29. asigur a respectarea procedurilor de sistem si intocmirea procedurilor operationale specifice domeniului;
 30. aplica masurile de combatere a riscurilor conform procedurilor interne;
 31. respecta normele de confidentialitate a datelor statistice;
 32. indeplineste alte sarcini, conform obiectului sau specific de activitate.

Biroul statistica protectiei sociale

Atributii si responsabilitati

 1. asigura actualizarea metodologiei (concepte si definitii) in domeniul protectiei sociale, al asistentei si asigurarilor sociale, in conformitate cu legislatia national a si european a, in functie de cerintele utilizatorilor interni si externi;
 2. realizeaza proiectarea si reproiectarea instrumentarului cercetarii privind formarea profesionala continua in intreprinderi (FORPRO);
 3. asigura colectarea si prelucrarea datelor statistice din surse administrative, specifice domeniului;
 4. construieste statisticile de protectie sociala, in conformitate cu metodologia europeana (ESSPROS);
 5. construieste statisticile asupra politicilor privind piata muncii in conformitate cu metodologia europeana (LMP);
 6. asigura asistenta de specialitate, in vederea realizarii cercetarilor statistice in domeniu;
 7. coordoneaza activitatea de cooperare cu celelalte directii si compartimente din Institutul National de Statistica, pentru realizarea sistemului de indicatori din domeniul social;
 8. reproiecteaza chestionarele privind cercetarile statistice de pensii, in functie de legislatia in vigoare si tinand seama de propunerile si observatiile institutiilor implicate;
 9. elaboreaza instructiuni pentru completarea chestionarelor statistice;
 10. realizeaza cerinte de prelucrare informatica (conditii de control logic, de verificare a chestionarului statistic si de prelucrare a datelor);
 11. elaboreaza metodologia de calcul al indicatorilor specifici;
 12. verifica tabele cu date si valideaza rezultatele din domeniul pensiilor;
 13. analizeaza rezultatele obtinute din prelucrarea chestionarelor statistice privind pensiile si elaboreaza lucrari de sinteza in domeniu;
 14. colecteaza si prelucreaza date din surse administrative si statistice necesare elaborarii balantei fortei de munca;
 15. elaboreaza, anual, balanta fortei de munca pe total tara, pe regiuni si judete;
 16. colecteaza si prelucreaza datele din surse administrative referitoare la: somajul inregistrat, cursurile de calificare si formare a somerilor si asistenta sociala;
 17. verifica tabele cu date si valideaza rezultatele cercetarii statistice asupra formarii profesionale continue in intreprinderi (FORPRO);
 18. analizeaza rezultatele cercetarii statistice asupra formarii profesionale continue in intreprinderi (FORPRO) si elaboreaza lucrari de sinteza si publicatii in domeniu;
 19. creeaza si actualizeaza seriile de date statistice in domeniu;
 20. furnizeaza date statistice validate catre bazele de date BDJ, BDL si TEMPO, baza de metadate;
 21. realizeaza comunicatele de presa cu rezultatele cercetarilor din domeniul statisticii protectiei sociale;
 22. furnizeaza utilizatorilor interni si internationali datele specifice domeniului;
 23. colaboreaza cu celelalte directii si compartimente din Institutul National de Statistica, pentru intretinerea bazei de date statistice in domeniu;
 24. raspunde de calitatea datelor si informatiilor statistice cuprinse in lucrarile realizate;
 25. elaboreaza rapoartele de calitate asupra organizarii, desfasurarii si statisticilor obtinute din cercetarea statistica asupra formarii profesionale continue in intreprinderi (FORPRO), din statisticile protectiei sociale corespunzatoare ESSPROS;
 26. asigura respectarea termenelor de realizare a fazelor procesului de producere a informatiilor statistice, prevazute in Programul statistic national anual si in Programul de activitate;
 27. asigura respectarea normelor de confidentialitate, de stocare si de arhivare a datelor statistice;
 28. realizeaza tehnoredactarea lucrarilor si publicatiilor;
 29. asigur a respectarea procedurilor de sistem si intocmirea procedurilor operationale specifice domeniului;
 30. aplica masurile de combatere a riscurilor conform procedurilor interne;
 31. respecta normele de confidentialitate a datelor statistice;
 32. indeplineste alte sarcini, conform obiectului sau specific de activitate.

Directia statisticii conditiilor de viata

Serviciul baze de sondaj si indicatori sociali

Atributii si responsabilitati

 1. consulta literatura de specialitate din domeniul tehnicilor de esantionare asigurand o corecta fundamentare a planurilor de sondaj pentru cercetarile in gospodarii;
 2. proiecteaza planul de sondaj pe baza caruia se realizeaza baza de esantionare (esantionul master EMZOT);
 3. construieste planul de sondaj pe baza caruia se realizeaza baza de esantionare (esantionul master EMZOT), stabilind: sfera de cuprindere, reprezentativitatea, volumul, structura informatiilor si eroarea standard;
 4. colaboreaza cu Directia de statistica populatiei si recensaminte pentru obtinerea informatiilor care trebuie pastrate in EMZOT pe perioada intercensitara;
 5. proiecteaza solutia informatica de extragere a esantionului master din populatia totala;
 6. proiecteaza solutia informatica pentru gestionarea bazei de esantionare;
 7. proiecteaza planul de sondaj specific fiecarei cercetari in gospodarii;
 8. identifica alte surse de date care pot oferi informatii comparabile cu cele furnizate de cercetarile in gospodarii, stabilind variabilele pentru care se pot face redresari de distributii, in functie de credibilitatea surselor de date;
 9. identifica estimatorii specifici atat planului de sondaj proiectat, cat si tipului de estimatie care se calculeaza, respectiv: total, medie sau raport;
 10. proiecteaza metodologia actualizarii esantionului master;
 11. proiecteaza solutia informatica pentru actualizarea bazei de esantionare;
 12. receptioneaza si gestioneaza cerintele de esantionare pentru cercetarile prin sondaj in gospodariile populatiei;
 13. colaboreaza cu proiectantii cercetarilor in gospodarii, din perspectiva elaborarii planurilor de sondaj;
 14. identifica si construieste planul optim de esantionare prin: minimizarea variantei pentru un cost fix sau alocarea optimala a unui esantion de volum fixat, stabilirea variabilelor de selectie (fie variabile de interes, fie variabile corelate), a sferei de cuprindere si a reprezentativitatii; calculul volumului esantionului, in cazul in care nu a fost prestabilit;
 15. elaboreaza algoritmii de extragere a esantioanelor;
 16. colaboreaza cu specialistii care gestioneaza baza de esantionare, furnizandu-le algoritmii de extragere a esantioanelor si asistenta tehnica necesara acestei etape;
 17. proiecteaza solutiile informatice pentru extragerea esantioanelor specifice fiecarei cercetari in gospodarii;
 18. transmite catre directiile teritoriale de statistica esantioanele extrase;
 19. construieste statistici de evaluare a gradului de utilizare a bazei de esantionare;
 20. colaboreaza cu responsabilii EMZOT de la directiile teritoriale de statistica pentru furnizarea si exploatarea pachetului de programe de actualizare a esantionului master;
 21. asigura receptionarea modificarilor sosite din judete si operarea lor in baza de esantionare la nivel central;
 22. implementeaza metodele de calcul ale erorilor standard;
 23. acorda asistenta tehnica specialistilor (proiectantii solutiilor informatice) care utilizeaza coeficientii de extindere, in vederea obtinerii rezultatelor finale ale cercetarilor;
 24. implementeaza metodele de ajustare si redresare a esantioanelor;
 25. realizeaza si exploateaza programele de calcul ale intervalelor de incredere pentru statisticile publicate pe baza datelor rezultate din cercetari;
 26. redacteaza documentatia specifica fiecarui plan de sondaj;
 27. proiecteaza si realizeaza programe SAS pentru calculul indicatorilor sociali;
 28. calculeaza indicatorii de incluziune sociala si pe cei aflati in sistemul OMC (Metoda deschisa de coordonare);
 29. raspunde de calitatea datelor si informatiilor statistice cuprinse in lucrarile realizate;
 30. asigura respectarea termenelor de realizare a fazelor procesului de producere a informatiilor statistice, prevazute in Programul Statistic National Anual si in Programul de activitate;
 31. asigura respectarea normelor de confidentialitate, stocare si de arhivare a datelor statistice;
 32. asigur a respectarea procedurilor de sistem si intocmirea procedurilor operationale specifice domeniului;
 33. aplica masurile de combatere a riscurilor conform procedurilor interne;
 34. respecta normele de confidentialitate a datelor statistice;
 35. indeplineste alte sarcini, conform obiectului sau specific de activitate.

Compartimentul statistica bugetelor de familie

Atributii si responsabilitati

 1. reproiecteaza sistemul de indicatori din domeniul statisticii calitatii vietii, in conformitate cu definitiile, conceptele si clasificarile utilizate pe plan international;
 2. analizeaza cerintele utilizatorilor interni si completeaza sistemul de indicatori cu cei relevanti, pentru identificarea disparitatilor sociale;
 3. actualizeaza instrumentarul statistic necesar colectarii si verificarii primare a datelor;
 4. coordoneaza realizarea aplicatiilor statistice in domeniu;
 5. organizeaza instruirea personalului antrenat in realizarea cercetarilor statistice privind veniturile, cheltuielile si consumul populatiei;
 6. asigura asistenta de specialitate in implementarea proiectului statistic privind bugetele de familie si in interpretarea indicatorilor specifici;
 7. elaboreaza studii si analize in domeniul veniturilor, cheltuielilor si consumului populatiei;
 8. coopereaza cu celelalte directii din Institutul National de Statistica pentru optimizarea sistemului informational statistic;
 9. proiecteaza chestionarele pentru cercetarea bugetelor de familie, cu consultarea principalilor utilizatori;
 10. elaboreaza cerintele de introducere si validare a datelor primare;
 11. realizeaza materialele necesare testarii chestionarelor cercetarii;
 12. analizeaza si definitiveaza chestionarele, elaboreaza manualele cercetarii;
 13. elaboreaza materialele necesare instruirii operatorilor statistici, organizeaza si asigura formarea acestora;
 14. reproiecteaza instrumentarul cercetarii, in conformitate cu noile cerinte de date si completeaza sistemul de indicatori;
 15. elaboreaza cerintele de prelucrare informatica si urmareste respectarea metodologiei specifice;
 16. executa fluxul de prelucrare a datelor la nivelul Institutului National de Statistica si colaboreaza cu directiile teritoriale de statistica pentru corectarea erorilor aparute;
 17. realizeaza raport de calitate si indicatori agregati in formatul solicitat de catre Eurostat (la 5 ani);
 18. verifica tabelele centralizatoare;
 19. creeaza si intretine seriile de date;
 20. colaboreaza cu celelalte directii si compartimente din Institutul National de Statistica pentru intretinerea bazei de date statistice din domeniul calitatii vietii;
 21. asigura furnizarea datelor solicitate de utilizatorii interni si internationali;
 22. asigura respectarea normelor de confidentialitate, stocare si de arhivare a datelor statistice;
 23. elaboreaza lucrarea finala privind promovarea tehnicilor de analiza si a metodelor statistice performante din domeniul bugetelor de familie;
 24. asigura respectarea termenelor de realizare a fazelor procesului de producere a informatiilor statistice, prevazute in Programul de activitate si in Programul Statistic National Anual;
 25. raspunde de calitatea datelor si informatiilor statistice cuprinse in lucrarile realizate;
 26. asigur a respectarea procedurilor de sistem si intocmirea procedurilor operationale specifice domeniului;
 27. aplica masurile de combatere a riscurilor conform procedurilor interne;
 28. respecta normele de confidentialitate a datelor statistice;
 29. indeplineste alte sarcini, conform obiectului sau specific de activitate.

Compartimentul statistici ale conditiilor de viata

Atributii si responsabilitati

 1. studiaza documentatiile internationale din domeniu si cerintele utilizatorilor interni si proiecteaza/reproiecteaza instrumentarul cercetarii, in conformitate cu noile cerinte de date si cu definitiile, conceptele si clasificarile utilizate pe plan international;
 2. actualizeaza manualul anchetei cerintele de prelucrare informatica la nivelul DRS/DJS si al Institutului National de Statistica si urmareste respectarea metodologiei statistice;
 3. coordoneaza implementarea proiectului statistic/cercetarii statistice;
 4. organizeaza instruirea personalului antrenat in realizarea cercetarilor asupra conditiilor de viata;
 5. executa fluxul de prelucrare a datelor la nivelul Institutului National de Statistica, valideaza datele si colaboreaza cu directiile teritoriale pentru corectarea erorilor aparute;
 6. verifica tabelele centralizatoare si valideaza datele cercetarii;
 7. prelucreaza analitic datele si interpreteaza rezultatele cercetarii;
 8. utilizeaza metode statistico-matematice si elaboreaza procedurile specifice pentru masurarea saraciei si inegalitatilor sociale;
 9. elaboreaza publicatii de prezentare a rezultatelor cercetarilor pe care le coordoneaza;
 10. elaboreaza studii si analize referitoare la conditiile de viata ale populatiei din Romania;
 11. furnizeaza utilizatorilor interni si internationali datele specifice domeniului;
 12. colaboreaza cu celelalte directii si compartimente din Institutul National de Statistica pentru intretinerea bazei de date statistice din domeniul calitatii vietii;
 13. asigura respectarea termenelor de realizare a fazelor procesului de producere a informatiilor statistice prevazute in Programul Statistic National Anual;
 14. defineste si descrie conceptele de baza care caracterizeaza fenomenul saraciei, precum si obiectivele cercetarii statistice;
 15. proiecteaza sistemul de indicatori corespunzatori domeniului;
 16. identifica principalele surse de date care pot asigura fondul de informatii necesar studiului saraciei;
 17. elaboreaza metodologia de determinare si de interpretare a indicatorilor, metodele si tehnicile specifice studiului saraciei;
 18. determina procedurile si tehnicile pentru masurarea saraciei, aplicabile specificului national;
 19. colecteaza, verifica si analizeaza datele privind veniturile, conditiile de locuit ale familiilor, diferitele caracteristici demo-socio-economice ale persoanelor din familie, starea de sanatate a acestora si alte aspecte oferite de cercetarile statistice din domeniul nivelului de trai si al calitatii vietii, necesare in studiul problematicii saraciei;
 20. utilizeaza metodele statistico-matematice pentru determinarea indicatorilor de saracie, a impactului saraciei si a excluderii sociale asupra principalelor categorii de populatie;
 21. realizeaza incarcarea datelor aferente domeniilor sale specifice in baza de date TEMPO;
 22. colaboreaza si raspunde solicitarilor Eurostat cu privire la cercetarile pe care le coordoneaza;
 23. verifica documente de sinteza elaborate de alte ministere;
 24. elaboreaza studii, analize si informari referitoare la stadiul si evolutia fenomenului saraciei pe diferite perioade de timp si disemineaza lucrarile la beneficiarii interni si externi;
 25. furnizeaza date de profil, la cerere;
 26. constituie si gestioneaza serii de date cu principalii indicatori utilizati in lucrarile de analiza;
 27. raspunde de calitatea datelor si informatiilor statistice cuprinse in lucrarile realizate;
 28. realizeaza rapoarte de calitate pentru cercetarile statistice dezvoltate in cadrul compartimentului, conform structurii solicitate de catre Eurostat
 29. raspunde cerintelor Eurostat cu privire la calitatea datelor transmise, solicitari de observatii si propuneri pe marginea metodologiilor folosite;
 30. asigura respectarea termenelor de realizare a procesului de producere a informatiilor statistice, prevazute in Programul statistic national anual si in Programul de activitate;
 31. asigura respectarea normelor de confidentialitate, stocare si de arhivare a datelor statistice;
 32. asigur a respectarea procedurilor de sistem si intocmirea procedurilor operationale specifice domeniului;
 33. aplica masurile de combatere a riscurilor conform procedurilor interne;
 34. respecta normele de confidentialitate a datelor statistice;
 35. indeplineste alte sarcini, conform obiectului sau specific de activitate.

Directia statisticii serviciilor sociale

Serviciul statistica educatiei si statistica sanatatii

Atributii si responsabilitati

 1. studiaza documentatiile internationale din domeniul pentru armonizarea sistemului statistic national al educatiei si cel al sanatatii la standardele europene si internationale recomandate;
 2. reproiecteaza chestionarele/formularele (tiparite/electronice) de colectare a datelor statistice din domeniul educatiei si sanatatii pentru lucrarile aflate in exploatare, in functie de legislatia nationala si europeana in vigoare si tinand seama de propunerile si observatiile institutiilor implicate;
 3. elaboreaza instructiuni pentru completarea chestionarelor din domeniul educatiei si sanatatii atat de catre unitatile raportoare, cat si de catre directiile teritoriale de statistica;
 4. realizeaza cerintele de prelucrare informatica la nivelul directiilor teritoriale de statistica si al aparatului central - INS, in functie de instrumentarul statistic utilizat la lucrarile aflate in exploatare pentru domeniul educatiei si pentru domeniul sanatatii;
 5. verifica tabelele centralizatoare si valideaza datele din domeniul educatiei si sanatatii la lucrarile aflate in exploatare;
 6. colecteaza, verifica, valideaza si disemineaza datele statistice specifice educatiei si sanatatii provenite din surse administrative (inclusiv statisticile bolilor profesionale, accidentelor de munca, morbiditatii);
 7. creeaza si actualizeaza seriile de date din domeniul educatiei si din domeniul sanatatii;
 8. studiaza documentatiile internationale din domeniul statisticii sociale privind cercetarile asupra pregatirii profesionale continue si educatiei adultilor, cercetarii prin interviu referitoare la starea de sanatate a populatiei, precum si sistemul conturilor de sanatate;
 9. defineste obiectivele, sfera de cuprindere, perioadele de referinta, cerintele de esantionare pentru cercetarea privind pregatirea profesionala continua si educatia adultilor, pentru cercetarea prin interviu referitoare la starea de sanatate a populatiei;
 10. proiecteaza/reproiecteaza instrumentarul necesar colectarii si verificarii primare a datelor - chestionare, manuale si instructiuni pentru operatorii de teren, precum si alte materiale specifice pentru cercetarile privind pregatirea profesionala continua si educatia adultilor, cercetarii prin interviu referitoare la starea de sanatate a populatiei;
 11. realizeaza cerintele de prelucrare informatica (conditii de control logic, pentru verificarea chestionarelor si prelucrarea datelor) pentru cercetarile asupra pregatirii profesionale continue si educatiei adultilor cercetarii prin interviu referitoare la starea de sanatate a populatiei;
 12. elaboreaza cerintele de constituire a esantioanelor si de extindere a datelor pentru cercetarile asupra pregatirii profesionale continue si educatiei adultilor, pentru cercetarea prin interviu referitoare la starea de sanatate a populatiei ;
 13. realizeaza metodologiile de calcul al indicatorilor specifici cercetarilor privind pregatirea profesionala continua si educatia adultilor, cercetarii prin interviu referitoare la starea de sanatate a populatiei;
 14. organizeaza si realizeaza cercetarile privind pregatirea profesionala continua si educatia adultilor, cercetarea prin interviu referitoare la starea de sanatate a populatiei;
 15. realizeaza materialele necesare desfasurarii instruirii personalului implicat în colectarea si prelucrarea datelor specifice domeniului educatiei si sanatatii si organizeaza instruirea acestuia;
 16. identifica principalele surse de date ce pot asigura fondul de informatii necesar studiilor din domeniul educatiei si sanatatii;
 17. colecteaza, verifica si analizeaza datele statistice din domeniu, calculeaza si estimeaza indicatorii pentru realizarea studiilor/publicatiilor din domeniul educatiei si sanatatii;
 18. analizeaza rezultatele cercetarilor statistice si elaboreaza lucrarile de sinteza si publicatiile specifice domeniului educatiei si pregatirii profesionale continue, starii de sanatate a populatiei si sistemului conturilor de sanatate;
 19. furnizeaza date statistice validate catre bazele de date BDJ, BDL si TEMPO;
 20. furnizeaza utilizatorilor interni si/sau internationali date specifice domeniului educatiei si sanatatii;
 21. raspunde de calitatea datelor si informatiilor statistice cuprinse in lucrarile realizate din domeniul educatiei si sanatatii;
 22. asigura respectarea termenelor de realizare a procesului de producere a informatiilor statistice, prevazute in Programul Statistic National Anual si in Programul de Activitate;
 23. asigura respectarea normelor de confidentialitate, stocare si de arhivare a datelor statistice;
 24. colaboreaza cu celelalte directii si compartimente din Institutul National de Statistica pentru intretinerea bazei de date statistice din domeniul educatiei si sanatatii;
 25. colaboreaza si raspunde solicitarilor Eurostat si a altor organizatii internationale cu privire la cercetarile pe care le coordoneaza;
 26. tehnoredactarea lucrarilor si publicatiilor in limba romana;
 27. asigur a respectarea procedurilor de sistem si intocmirea procedurilor operationale specifice domeniului;
 28. aplica masurile de combatere a riscurilor conform procedurilor interne;
 29. indeplineste alte sarcini, conform obiectului sau specific de activitate;
 30. respecta normele de confidentialitate a datelor statistice;
 31. verifica documente de sinteza elaborate de alte ministere.

 Serviciul statistica culturii, justitiei si altor servicii sociale

Atributii si responsabilitati

 1. studiaza documentatiile internationale din domeniu pentru armonizarea sistemului statistic national de indicatori din domeniul statisticii culturii, criminalitatii, justitiei si a altor servicii sociale la standardele europene si internationale recomandate;
 2. reproiecteaza chestionarele/formularele de colectare a datelor statistice din domeniul culturii si al altor servicii sociale la lucrarile aflate in exploatare, in functie de legislatia in vigoare si tinand seama de propunerile si de observatiile institutiilor implicate;
 3. elaboreaza instructiuni pentru completarea, atat de catre unitatile raportoare, cat si de catre directiile teritoriale de statistica, a chestionarelor pentru lucrarile aflate in exploatare in domeniul culturii;
 4. realizeaza cerintele de prelucrare informatica la nivelul directiilor teritoriale de statistica si al aparatului central - Institutul National de Statistica, in functie de sursele de date si de nomenclatoarele utilizate la lucrarile aflate in exploatare pentru domeniul culturii;
 5. verifica tabelele centralizatoare si valideaza datele din domeniul culturii si al altor servicii sociale pentru lucrarile aflate in exploatare;
 6. colecteaza, verifica, valideaza si disemineaza datele statistice din surse administrative, specifice culturii (productia, exploatarea si distributia cinematografica, productia carti si brosuri, statistica programelor emise de posturile de radio si televiziune publice si private etc.), justitiei si criminalitatii (infractiuni cercetate, persoane condamnate etc.);
 7. creeaza si actualizeaza seriile de date din domeniul culturii, justitiei si al altor servicii sociale;
 8. colaboreaza cu celelalte directii si compartimente din Institutul National de Statistica pentru intretinerea bazei de date statistice din domeniu;
 9. studiaza documentatiile internationale privind metodologia de proiectare si de realizare a cercetarilor statistice armonizate la nivel european privind criminalitatea si siguranta;
 10. studiaza documentatiile internationale privind metodologia de proiectare si de realizare a cercetarii statistice privind utilizarea timpului;
 11. proiecteaza metodologia pentru realizarea cercetarii statistice privind utilizarea timpului (instrumentarul statistic, nomenclatoare si clasificari etc.);
 12. proiecteaza metodologia pentru realizarea cercetarii statistice privind criminalitatea si siguranta (instrumentarul statistic, nomenclatoare si clasificari etc.);
 13. elaboreaza manuale pentru operatorii de teren si instructiuni de completare a chestionarelor pentru cercetarile statistice selective din domeniul propriu de activitate;
 14. elaboreaza cerinte de prelucrare informatica (conditii de control logic, de verificare a chestionarelor si de prelucrare a datelor) din cercetarea statistica privind utilizarea timpului si a celei privind criminalitatea si siguranta;
 15. elaboreaza cerinte de constituire a esantioanelor si de extindere a datelor din cercetarea privind utilizarea timpului;
 16. elaboreaza cerinte de constituire a esantioanelor si de extindere a datelor din cercetarea privind criminalitatea si siguranta;
 17. realizeaza metodologia de calcul al indicatorilor specifici cercetarii statistice privind utilizarea timpului;
 18. realizeaza metodologia de calcul al indicatorilor specifici cercetarii statistice privind criminalitatea si siguranta;
 19. organizeaza si realizeaza cercetarea statistica privind utilizarea timpului;
 20. realizeaza materialele necesare desfasurarii instruirii personalului implicat în colectarea, codificarea, verificarea, validarea si prelucrarea datelor specifice domeniului si organizeaza instruirea acestora;
 21. furnizeaza date statistice validate catre bazele de date BDJ, BDL si TEMPO;
 22. analizeaza rezultatele cercetarilor statistice si elaboreaza lucrarile de sinteza si publicatiile specifice domeniului culturii si altor servicii sociale in limba romana;
 23. furnizeaza utilizatorilor interni si/sau internationali datele specifice domeniului culturii si justitiei;
 24. raspunde de calitatea datelor si a informatiilor statistice cuprinse in lucrarile realizate;
 25. asigura respectarea termenelor de realizare a fazelor procesului de producere a informatiilor statistice, prevazute in Programul Statistic National Anual si in Programul de activitate;
 26. asigura respectarea normelor de confidentialitate, stocare si arhivare a datelor statistice;
 27. verifica documente de sinteza elaborate de alte ministere;
 28. colaboreaza si raspunde solicitarilor Eurostat si a altor organizatii internationale cu privire la cercetarile pe care le coordoneaza;
 29. tehnoredactarea lucrarilor si publicatiilor in limba romana;
 30. asigur a respectarea procedurilor de sistem si intocmirea procedurilor operationale specifice domeniului;
 31. aplica masurile de combatere a riscurilor conform procedurilor interne;
 32. respecta normele de confidentialitate a datelor statistice;
 33. indeplineste alte sarcini, conform obiectului sau specific de activitate;

Oficiul de studii si proiectii demografice

Atributii si responsabilitati

 1. asigura realizarea studiilor si analizelor demografice prevazute in planul de activitate;
 2. furnizeaza analize demografice tematice, aprobate de conducerea INS, diverselor organisme si organizatii internationale: ONU, Consiliul Europei etc. si interne (Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, etc.);
 3. asigura studierea documentatiilor aparute in vederea imbunatatirii metodelor de analiza a fenomenelor demografice;
 4. asigura aplicarea metodelor moderne de analiza demografica;
 5. pune la dispozitia diferitilor beneficiari informatii analitice si sintetice privind fenomenele demografice;
 6. elaboreaza modele de analiza demografica in profil teritorial, pentru utilizarea acestora de catre directiile teritoriale de statistica;
 7. colaboreaza la perfectionarea sistemului informational statistic in domeniul populatiei;
 8. elaboreaza analiza anuala asupra situatiei demografice a tarii;
 9. elaboreaza materiale pe teme demografice la diferite simpozioane si conferinte interne si internationale;
 10. asigura aplicarea pachetelor de programe specializate elaborate de ONU sau de alte organisme internationale in domeniul analizei demografice;
 11. asigura alinierea la cerintele internationale in domeniul demografic;
 12. elaboreaza variante de proiectari demografice pe baza ipotezelor de lucru stabilite asupra componentelor miscarii populatiei: fertilitatea, mortalitatea si migratia;
 13. realizeaza proiectari demografice pe termen scurt, mediu si lung (proiectari ale populatiei totale si derivate);
 14. realizeaza proiectari demografice privind evolutia structurii populatiei pe sexe si grupe de varsta, la nivel national si in profil teritorial;
 15. realizeaza buletinele statistice trimestriale cu date operative - seria „Populatie”;
 16. raspunde de calitatea lucrarilor efectuate (corectitudinea si interpretarea indicatorilor);
 17. asigura o buna colaborare cu ceilalti factori implicati in realizarea lucrarilor;
 18. respecta normele privind circulatia, pastrarea, arhivarea si confidentialitatea datelor;
 19. asigur a respectarea procedurilor de sistem si intocmirea procedurilor operationale specifice domeniului;
 20. aplica masurile de combatere a riscurilor conform procedurilor interne;
 21. respecta normele de confidentialitate a datelor statistice;
 22. indeplineste alte sarcini, conform obiectului sau specific de activitate.

Secretariatul Tehnic al Comisiei Centrale pentru organizarea si efectuarea Recensamantului Populatiei si al Locuintelor 2011

Atributii si responsabilitati

 1. realizeaza lucrarile la termenele prevazute in programul general de organizare si efectuare a RPL 2011;
 2. monitorizeaza activitatea Comisiilor teritoriale de recensamant si a secretariatelor tehnice judetene;
 3. monitorizeaza realizarea diferitelor forme de diseminare a rezultatelor provizorii, preliminare si definitive ale RPL2011;
 4. monitorizeaza incheierea in bune conditii a activitatii Comisiilor locale ale RPL;
 5. elaboreaza materialele de prezentare a modului de organizare si desfasurare a recensamantului, precum si a altor aspecte legate de RPL 2011;
 6. monitorizeaza modul de cheltuire a bugetului RPL 2011;
 7. asigura respectarea metodologiei si aplicarea unitara a acesteia in toate fazele cercetarii;
 8. elaboreaza materiale si informari periodice asupra modului de desfa surare a lucrarilor recensamantului si prezentarea acestora Comisiei Centrale RPL 2011;
 9. asigura promovarea rezultatelor RPL 2011 pe diverse canale de comunicare (presa scrisa, audio-vizuala, mediul virtual etc.);
 10. indruma directiile teritoriale de statistica si le acorda asistenta in problemele specifice RPL 2011;
 11. monitorizeaza verificarea, validarea si prelucrarea datelor Anchetei de control si intocmirea lucrarii privind rezultatele acesteia;
 12. centralizeaza si analizeaza rezultatele provizorii si preliminare si rapoartele explicative de la judete;
 13. supune Comisiei Centrale pentru RPL 2011 spre omologare rezultatele provizorii si pe cele preliminare;
 14. participa la realizarea lucrarilor si a publicatiilor statistice pentru rezultatele provizorii si preliminare pentru cercetarile statistice: RPL 2011 si Ancheta de control a RPL;
 15. raspunde de controlul calitatii datelor si informatiilor statistice cuprinse in lucrarile si publicatiile realizate;
 16. asigura respectarea normelor de confidentialitate, de stocare si de arhivare a datelor statistice;
 17. asigur a respectarea procedurilor de sistem si intocmirea procedurilor operationale specifice domeniului;
 18. respecta normele de confidentialitate a datelor statistice;
 19. aplica masurile de combatere a riscurilor conform procedurilor interne. 

 


Ultima actualizare: 25 -Ianuarie-2013