"IMPORTANT! Pentru a evidenţia schimbările din structura economiei, începând cu publicarea datelor pentru luna de referinţă ianuarie 2018, anul de bază utilizat în calculul indicilor, pentru toți indicatorii pe termen scurt se va modifica din 2010 în 2015." Citește mai mult!

"IMPORTANT - Clarificări privind impactul modificărilor legislative din domeniul fiscal asupra indicatorilor statistici din domeniul salariilor, începând cu luna de referinţă ianuarie 2018" Citește mai mult!