Comunicate de presa

29.07.2014
Autorizatiile de construire eliberate pentru cladiri - În luna iunie 2014, s-au eliberat 3824 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 6,6% faţă de luna mai 2014 şi cu 7,3% faţă de luna iunie 2013.
28.07.2014
Inovatia in intreprinderile din mediul de afaceri - Din rezultatele cercetării statistice privind inovaţia în întreprinderi, în perioada 2010-2012, ponderea întreprinderilor inovatoare a fost de 20,7%, în scădere cu 10,1 puncte procentuale, în comparaţie cu perioada 2008-2010.
28.07.2014
Tendinte in evolutia activitatii economice - Potrivit opiniilor exprimate în luna iulie 2014, de către managerii societăţilor comerciale, se conturează pentru perioada iulie - septembrie 2014 tendinţă de creştere a activităţii în sectorul de comerţ cu amănuntul...
24.07.2014
Valoarea producţiei ramurii agricole în anul 2013 -În anul 2013, producţia ramurii agricole a crescut cu 24,5% comparativ cu anul precedent.Producţia vegetală a crescut cu 38,8%, producţia animală a scăzut cu 0,3%, iar serviciile agricole au crescut cu 32,4%.
Arhiva comunicatelor de presa  

Definitii
Pliante statistice
Indicatori economici
si sociali lunari
mai 2014
Evolutia IMM
din Romania 2010-2013
Migratia internationala
a Romaniei
Demografia in Romania Educatia in Romania
IMM Migratie
Arhiva pliante statistice

 

Buletine statistice lunare

   Buletin statistic lunar al judetelor nr.5/2014
   Buletin statistic de comert international nr.4/2014
   Buletin statistic de industrie nr.4/2014
 
   Comunicat de presa referitor la postarea pe site a Buletinului Statistic Lunar si a Buletinului Statistic de Preturi

Buletin statistic de preturi nr.4/2014

 Buletin statistic lunar nr.4/2014
PODCA - Proiect implementat de INS
„Imbunatatirea capacitaţii administratiei publice de masurare a performantelor administrative – baze de date, metodologii, instrumente de modernizare si standardizare a tehnicilor de raportare statistica si de caracterizare a performantelor administratiei publice” - Cod SMIS 26932 - Proiect selectat in cadrul Programului Operational "Dezvoltarea capacitatii administrative 2007-2013"
INOVATIE IN ADMINISTRATIE

Chestionar PODCA

Statistici pe site-ul EUROSTAT Eurostat se prezinta!  
Publicatii UE  Comunicate de presa  Statistici
Tendintele
de impozitare
in UE,date pt
UE, Islanda
si Norvegia
Datele cheie
privind educatia
si ingrijirea
copiilor mici
in Europa

 

  Deficitul public ajustat sezonier aproape stabil la 2.7% din PIB in zona euro
  Datoria publica a crescut la 93.9% din PIB in zona euro si la 88.0% in EU28

  Indicatorii Europa 2020
 Euro-indicatori/PEEIs
 Indicatorii de dezvoltare durabila
 Statistici Explicate